Till innehåll på sidan

Tidsserie AKI för arbetare preliminära siffror

Januari 2008=100

SNI  Näringsgren 2022         2021              
    maj apr mar feb jan dec nov okt sep aug jul jun maj
B Gruvor och mineral-utvinningsindustri 163,5 152,9 152,4 158,0 159,6 149,2 148,6 147,3 145,5 147,0 150,6 151,3 152,9
B-E Gruvor och mineralutvinningsindustri och Tillverkningsindustri; El-, gas- och värmeverk och Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 143,9 142,2 139,4 140,8 140,0 137,8 137,6 137,1 134,0 134,5 135,7 136,8 137,4
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 144,0 142,4 139,5 140,9 140,1 138,0 137,8 137,3 134,1 134,8 135,9 136,9 137,4
C Tillverkningsindustri 143,2 141,8 139,0 140,1 139,2 137,3 137,2 136,8 133,5 133,9 135,0 136,1 136,7
25-30,33 Verkstadsindustri 142,2 142,2 138,9 139,5 138,0 136,7 136,9 136,8 133,0 133,1 134,3 134,5 135,1
D El-, gas- och värmeverk 143,4 138,8 137,0 138,9 139,9 138,2 136,8 135,2 135,4 132,3 135,2 137,7 139,4
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 140,6 139,1 136,7 138,7 137,2 133,7 133,7 133,2 131,1 130,0 131,9 134,1 134,5
F Byggindustri 142,2 141,3 141,5 141,7 140,9 139,0 137,8 137,4 135,4 133,3 134,3 136,1 137,2
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 144,2 142,7 140,3 142,7 140,4 138,1 137,6 136,4 133,5 131,8 133,0 136,3 137,8
G+I Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar och Hotell och restauranger 141,1 140,2 138,0 140,5 138,8 135,9 135,3 134,4 131,6 129,4 131,1 134,9 137,0
H Transport- och magasineringsföretag 136,1 134,6 133,3 134,4 135,2 132,9 132,7 132,1 131,0 130,5 131,2 131,9 131,9
H+J Transport- och magasineringsföretag och Informations- och kommunikationsföretag 136,4 134,8 133,6 134,7 135,4 133,2 133,0 132,4 131,2 130,9 131,4 132,1 132,1
I Hotell och restauranger 140,2 139,8 137,8 139,1 139,7 135,4 134,8 134,3 132,8 130,3 130,7 133,5 135,9
K-N Kreditinstitut, försäkrings-; fastighetsbolag, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrnings- och företagsservicefirmor 141,6 141,1 141,3 141,1 141,3 137,9 137,3 136,8 134,3 132,1 134,9 135,5 136,1
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 141,7 143,9 142,8 142,4 141,7 139,3 138,3 136,8 134,6 130,3 133,4 135,4 136,3
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 140,5 139,7 140,1 139,9 140,6 136,8 136,4 136,0 133,4 131,7 134,5 134,6 135,2
P-S Utbildning, vård och omsorg, sociala tjänster, kultur, nöje och fritid och andra serviceföretag 141,0 138,9 138,4 142,3 141,1 135,8 136,0 134,8 131,9 130,1 132,7 134,7 136,1
Q Enheter för vård och omsorg, sociala tjänster 142,9 139,7 139,7 144,2 142,9 136,5 137,1 135,6 132,5 131,0 134,4 136,1 137,4
R Enheter för kultur, nöje och fritid 138,2 138,5 135,6 138,5 135,1 136,8 136,8 136,1 134,1 129,5 131,5 136,7 137,9
S Andra serviceföretag 135,5 135,8 134,6 135,4 135,8 130,7 130,5 128,8 126,1 123,4 125,6 128,0 128,6
B-S exkl. O Totalt 139,9 138,9 137,4 138,8 137,7 135,4 135,0 134,3 131,2 128,8 131,9 134,0 135,2

Indextal ej redovisade i tabellen hittas i Statistikdatabasen.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-07-29

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aki@scb.se