Till innehåll på sidan

Tidsserie AKI för arbetare preliminära siffror

Januari 2008=100

SNI  Näringsgren 2020             2019          
    jul jun maj apr mar feb jan dec nov okt sep aug jul
B Gruvor och mineral-utvinningsindustri 145,5 145,3 146,7 137,9 140,7 144,9 154,2 142,0 140,3 139,2 139,2 138,0 153,2
B-E Gruvor och mineralutvinningsindustri och Tillverkningsindustri; El-, gas- och värmeverk och Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 130,7 127,0 127,6 125,7 128,0 133,8 135,8 134,6 132,8 132,1 131,2 130,5 133,4
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 130,8 127,2 127,7 125,8 128,1 133,9 135,9 134,8 132,9 132,2 131,2 130,5 133,5
C Tillverkningsindustri 130,1 126,4 126,9 125,3 127,6 133,4 135,1 134,4 132,5 131,9 130,9 130,2 132,7
25-30,33 Verkstadsindustri 129,5 124,1 125,2 124,4 127,4 133,2 134,1 134,4 133,1 131,7 130,4 130,8 132,9
D El-, gas- och värmeverk 131,1 130,0 132,8 130,4 132,3 136,2 138,4 136,5 136,1 135,3 134,1 132,2 135,4
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 127,3 123,3 123,2 121,5 123,5 131,3 134,4 130,9 129,9 129,0 129,0 128,6 130,3
F Byggindustri 131,2 122,3 121,4 121,1 123,1 133,7 134,1 133,9 133,0 132,5 131,9 131,2 131,1
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 130,8 127,2 126,9 125,2 127,3 135,7 137,1 136,2 133,5 133,0 132,0 130,3 132,0
G+I Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar och Hotell och restauranger 129,7 124,9 125,1 123,1 124,0 132,9 134,1 133,6 131,7 131,2 130,0 127,8 129,1
H Transport- och magasineringsföretag 126,7 121,1 121,7 119,4 120,2 126,4 127,8 129,6 128,0 127,7 127,8 126,5 128,6
H+J Transport- och magasineringsföretag och Informations- och kommunikationsföretag 127,1 121,4 122,0 119,7 120,3 126,6 127,9 129,6 128,2 127,9 128,0 126,5 128,6
I Hotell och restauranger 130,5 119,7 121,7 120,9 121,1 133,4 133,6 134,2 133,4 132,8 131,9 129,4 129,1
K-N Kreditinstitut, försäkrings-; fastighetsbolag, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrnings- och företagsservicefirmor 131,8 127,5 127,7 127,3 128,9 135,2 136,4 135,7 135,1 134,4 133,2 132,0 134,6
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 126,7 120,7 121,6 122,6 125,2 134,1 135,4 132,4 131,3 130,6 129,4 126,7 127,9
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 131,0 128,0 128,1 127,4 128,8 133,7 134,8 135,4 135,1 134,4 133,2 132,6 135,4
P-S Utbildning, vård och omsorg, sociala tjänster, kultur, nöje och fritid och andra serviceföretag 129,8 125,9 125,8 123,3 126,8 133,1 135,0 132,9 130,8 129,8 129,1 127,3 127,7
Q Enheter för vård och omsorg, sociala tjänster 130,3 128,7 128,8 125,1 129,8 133,3 136,0 134,5 131,3 130,3 129,3 127,4 128,4
R Enheter för kultur, nöje och fritid 131,5 126,2 127,0 125,8 125,3 135,3 133,2 130,3 133,4 131,7 131,1 128,2 124,4
S Andra serviceföretag 122,1 113,8 113,5 114,9 117,2 128,1 129,6 125,9 124,6 124,5 124,0 122,8 124,5
B-S exkl. O Totalt 128,8 123,9 124,0 122,5 124,2 131,4 132,2 132,2 130,9 130,3 129,2 127,1 128,9

Indextal ej redovisade i tabellen hittas i Statistikdatabasen.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-09-30

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aki@scb.se