Till innehåll på sidan

Tidsserie AKI för arbetare preliminära siffror

Januari 2008=100

SNI  Näringsgren 2021           2020            
    jun maj apr mar feb jan dec nov okt sep aug jul jun
B Gruvor och mineral-utvinningsindustri 151,3 152,9 143,4 143,7 149,3 153,6 145,2 142,0 141,0 142,4 142,2 145,5 145,3
B-E Gruvor och mineralutvinningsindustri och Tillverkningsindustri; El-, gas- och värmeverk och Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 136,8 137,4 135,7 134,2 135,8 136,3 135,0 133,2 131,6 130,6 131,5 130,7 127,0
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 136,9 137,4 135,8 134,2 135,8 136,4 135,1 133,3 131,7 130,7 131,7 130,8 127,2
C Tillverkningsindustri 136,1 136,7 135,3 133,7 135,0 135,5 134,6 133,0 131,3 130,2 131,2 130,1 126,4
25-30,33 Verkstadsindustri 134,5 135,1 135,6 133,6 133,5 133,1 134,3 132,7 131,0 129,2 132,0 129,5 124,1
D El-, gas- och värmeverk 137,7 139,4 137,5 137,2 139,9 140,1 136,4 134,7 134,1 133,3 130,9 131,1 130,0
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 134,1 134,5 132,2 132,6 135,0 134,4 131,8 130,1 128,5 128,6 127,3 127,3 123,3
F Byggindustri 136,1 137,2 136,8 135,5 137,1 137,0 135,4 133,7 133,0 132,7 131,8 131,2 122,3
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 136,3 137,8 136,6 137,0 138,9 138,2 137,8 134,8 133,5 132,3 129,8 130,8 127,2
G+I Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar och Hotell och restauranger 134,9 137,0 136,2 136,3 138,2 137,9 137,5 134,5 132,8 131,5 128,7 129,7 124,9
H Transport- och magasineringsföretag 131,9 131,9 130,8 130,8 132,5 131,9 129,9 128,2 127,2 127,9 127,3 126,7 121,1
H+J Transport- och magasineringsföretag och Informations- och kommunikationsföretag 132,1 132,1 131,1 130,9 132,6 132,2 130,2 128,7 127,6 128,4 127,6 127,1 121,4
I Hotell och restauranger 133,5 135,9 135,7 134,5 135,9 137,0 137,6 136,4 134,9 133,9 131,7 130,5 119,7
K-N Kreditinstitut, försäkrings-; fastighetsbolag, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrnings- och företagsservicefirmor 135,5 136,1 135,5 135,0 135,2 135,1 136,2 135,0 134,4 133,6 131,8 131,8 127,5
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 135,4 136,3 136,8 136,8 137,5 136,6 134,7 133,5 132,4 130,5 127,4 126,7 120,7
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 134,6 135,2 134,4 133,9 133,6 134,1 134,9 133,6 133,2 132,5 131,2 131,0 128,0
P-S Utbildning, vård och omsorg, sociala tjänster, kultur, nöje och fritid och andra serviceföretag 134,7 136,1 132,5 131,8 135,0 134,7 132,4 131,4 130,3 130,3 129,0 129,8 125,9
Q Enheter för vård och omsorg, sociala tjänster 136,1 137,4 132,6 132,4 136,1 136,0 132,4 131,0 130,1 130,0 128,3 130,3 128,7
R Enheter för kultur, nöje och fritid 136,7 137,9 136,6 135,4 135,7 134,3 136,3 135,8 135,1 134,2 132,5 131,5 126,2
S Andra serviceföretag 128,0 128,6 127,5 125,7 127,7 127,4 127,2 126,8 125,7 125,7 124,3 122,1 113,8
B-S exkl. O Totalt 134,0 135,2 134,1 133,4 134,8 134,4 133,9 132,0 130,7 129,7 127,4 128,8 123,9

Indextal ej redovisade i tabellen hittas i Statistikdatabasen.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-08-30

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aki@scb.se