Till innehåll på sidan

Tidsserie löneindex (LÖI) för arbetare preliminära siffror

Januari 2008=100

SNI  Näringsgren 2021           2020            
    jun maj apr mar feb jan dec nov okt sep aug jul jun
B Gruvor och mineral-utvinningsindustri 154,0 154,5 144,9 145,1 150,7 154,9 144,9 141,8 141,0 142,5 142,3 147,0 149,6
B-E Gruvor och mineralutvinningsindustri och Tillverkningsindustri; El-, gas- och värmeverk och Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 140,4 140,5 138,7 137,2 138,8 139,3 137,4 135,6 134,0 133,0 133,9 134,3 136,0
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 140,6 140,7 138,9 137,3 138,9 139,5 137,7 135,9 134,2 133,2 134,2 134,6 136,3
C Tillverkningsindustri 139,8 139,9 138,4 136,8 138,1 138,6 137,2 135,5 133,8 132,7 133,7 133,9 135,5
25-30,33 Verkstadsindustri 137,8 137,9 138,4 136,4 136,2 135,9 136,6 135,0 133,3 131,4 134,3 133,0 132,7
D El-, gas- och värmeverk 140,5 142,0 139,9 139,6 142,5 142,5 138,0 136,1 135,4 134,5 132,0 133,7 136,3
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 136,3 136,0 133,4 133,8 136,3 135,7 131,7 130,2 128,7 128,8 127,6 129,1 131,7
F Byggindustri 138,9 139,2 138,9 137,5 139,0 138,9 136,9 135,3 134,6 134,2 133,4 133,9 135,4
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 139,4 139,7 138,4 138,8 140,7 139,9 138,3 135,2 133,9 132,7 130,2 132,4 136,1
G+I Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar och Hotell och restauranger 137,9 138,8 137,9 138,0 139,8 139,4 137,4 134,4 132,8 131,4 128,6 130,8 134,7
H Transport- och magasineringsföretag 135,0 134,5 133,3 133,3 135,0 134,4 131,7 130,0 129,0 129,8 129,1 129,7 130,0
H+J Transport- och magasineringsföretag och Informations- och kommunikationsföretag 135,2 134,7 133,6 133,6 135,2 134,8 132,2 130,6 129,5 130,3 129,6 130,2 130,5
I Hotell och restauranger 136,2 136,9 136,7 135,3 136,7 137,8 135,7 134,5 133,0 132,1 130,0 129,9 132,1
K-N Kreditinstitut, försäkrings-; fastighetsbolag, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrnings- och företagsservicefirmor 138,5 138,5 138,0 137,4 137,5 137,3 137,7 136,4 135,8 135,0 133,2 134,4 136,0
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 138,7 139,4 140,1 140,0 140,7 139,8 137,4 136,2 135,2 133,2 130,1 130,6 133,0
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 137,9 137,8 137,0 136,3 135,9 136,5 137,3 136,1 135,5 134,9 133,6 134,7 136,2
P-S Utbildning, vård och omsorg, sociala tjänster, kultur, nöje och fritid och andra serviceföretag 137,3 138,0 134,2 133,4 136,7 136,3 133,1 132,1 131,1 131,1 129,9 131,8 134,6
Q Enheter för vård och omsorg, sociala tjänster 138,4 139,2 134,2 133,8 137,7 137,4 132,9 131,6 130,6 130,6 129,0 132,3 135,1
R Enheter för kultur, nöje och fritid 137,7 137,8 136,4 134,9 135,5 134,3 135,0 134,7 134,1 133,3 131,7 131,8 136,4
S Andra serviceföretag 130,9 131,0 129,9 128,0 130,0 129,6 128,9 128,6 127,5 127,5 126,1 125,0 126,7
B-S exkl. O Totalt 137,3 137,7 136,6 135,7 137,1 136,8 135,4 133,5 132,2 131,2 128,8 131,5 133,8

Indextal ej redovisade i tabellen hittas i Statistikdatabasen.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-08-30

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aki@scb.se