Till innehåll på sidan

Antal arbetade timmar för anställda i regioner

  Antal arbetade
timmar (1 000-tal)
Förändring från
föregående år, procent
Månad Månads-
avlönade
Tim-
avlönade
Totalt Månads-
avlönade
Tim-
avlönade
Totalt
2022            
dec 31 744 1 534 33 278 2,3 ‑6,1 1,9
nov 34 873 1 471 36 344 2,1 ‑0,4 2,0
okt 34 604 1 485 36 089 0,6 1,7 0,7
sep 34 564 1 446 36 009 ‑0,4 ‑10,4 ‑0,8
aug 28 488 1 826 30 314 6,0 ‑10,6 4,8
juli 20 870 1 501 22 371 ‑3,1 ‑12,8 ‑3,8
juni 30 126 1 378 31 504 ‑6,7 ‑10,3 ‑6,9
maj 33 877 1 402 35 279 1,8 ‑13,9 1,0
april 30 954 1 494 32 448 ‑4,4 ‑5,2 ‑4,5
mars 36 787 1 470 38 257 ‑0,3 9,5 0,1
feb 31 545 1 611 33 156 ‑3,9 14,6 ‑3,1
jan 31 185 1 629 32 815 1,8 9,7 2,2
2021            
dec 31 033 1 634 32 667 2,4 16,6 3,1
nov 34 168 1 476 35 644 2,1 7,8 2,3
okt 34 393 1 460 35 853 0,8 14,9 1,3
sep 34 692 1 614 36 306 1,4 24,5 2,2
aug 26 883 2 042 28 925 ‑4,0 13,2 ‑3,0
juli 21 535 1 721 23 256 ‑1,3 25,5 0,3
juni 32 302 1 537 33 838 5,3 37,3 6,5
maj 33 294 1 628 34 921 4,5 31,9 5,5
april 32 384 1 575 33 960 3,6 20,2 4,3
mars 36 893 1 342 38 235 6,7 5,3 6,6
feb 32 816 1 407 34 222 4,2 8,2 4,4
jan 30 622 1 485 32 108 ‑4,4 17,5 ‑3,6
2020            
dec 30 295 1 401 31 696 8,9 6,7 8,8
nov 33 477 1 369 34 846 1,2 1,0 1,2
okt 34 119 1 271 35 389 ‑3,9 1,0 ‑3,8
sep 34 223 1 296 35 519 4,2 ‑1,4 4,0
aug 28 006 1 803 29 810 0,6 3,4 0,8
juli 21 827 1 371 23 198 3,0 3,4 3,1
juni 30 667 1 119 31 786 12,1 ‑9,5 11,1
maj 31 863 1 234 33 097 ‑2,0 ‑1,0 ‑2,0
april 31 248 1 310 32 558 ‑0,2 2,0 ‑0,1
mars 34 591 1 274 35 865 3,2 4,7 3,3
feb 31 493 1 299 32 792 2,6 1,1 2,5
jan 32 040 1 264 33 304 ‑2,6 4,0 ‑2,4
2019            
dec 27 825 1 313 29 138 5,4 3,1 5,3
nov 33 081 1 356 34 436 ‑0,7 2,1 ‑0,6
okt 35 519 1 258 36 778 1,6 2,1 1,6
sep 32 830 1 315 34 145 5,1 ‑1,7 4,9
aug 27 827 1 743 29 570 0,6 5,0 0,8
juli 21 184 1 326 22 509 2,2 0,3 2,0
juni 27 365 1 236 28 602 ‑1,2 4,2 ‑0,9
maj 32 527 1 246 33 773 1,6 2,6 1,7
april 31 299 1 285 32 584 1,6 1,9 1,6
mars 33 512 1 217 34 729 4,8 4,2 4,8
feb 30 705 1 285 31 990 2,3 6,4 2,4
jan 32 891 1 216 34 106 3,0 2,3 3,0
2018            
dec 26 388 1 274 27 662 ‑7,3 1,5 ‑6,9
nov 33 310 1 327 34 637 1,2 8,3 1,5
okt 34 949 1 232 36 181 4,6 5,9 4,7
sep 31 225 1 337 32 562 ‑1,3 5,7 ‑1,0
aug 27 673 1 660 29 334 3,3 5,1 3,4
juli 20 737 1 322 22 059 3,7 4,7 3,8
juni 27 684 1 187 28 871 ‑2,2 6,7 ‑1,9
maj 32 005 1 214 33 218 2,0 9,6 2,3
april 30 803 1 261 32 064 8,8 6,0 8,7
mars 31 969 1 169 33 138 ‑5,5 6,6 ‑5,1
feb 30 022 1 208 31 230 1,5 6,6 1,7
jan 31 917 1 188 33 105 5,1 2,4 5,0
2017            
dec 28 469 1 255 29 725 ‑4,7 5,1 ‑4,4
nov 32 911 1 226 34 137 2,3 6,5 2,4
okt 33 402 1 164 34 566 4,9 4,3 4,9
sep 31 640 1 265 32 905 ‑0,7 4,9 ‑0,5
aug 26 780 1 579 28 360 3,3 4,6 3,4
juli 19 994 1 263 21 257 1,1 8,7 1,6
juni 28 316 1 113 29 429 0,2 8,5 0,5
maj 31 369 1 107 32 476 0,5 2,1 0,5
april 28 299 1 190 29 490 ‑9,6 7,3 ‑9,0
mars 33 823 1 096 34 919 10,1 2,8 9,8
feb 29 582 1 134 30 716 ‑2,7 10,4 ‑2,2
jan 30 363 1 160 31 523 8,0 7,7 8,0
2016            
dec 29 885 1 195 31 080 5,7 10,5 5,8
nov 32 173 1 151 33 324 3,2 4,9 3,3
okt 31 841 1 116 32 958 ‑1,0 5,9 ‑0,8
sep 31 854 1 205 33 059 0,2 10,1 0,5
aug 25 918 1 510 27 427 ‑0,7 0,8 ‑0,6
juli 19 770 1 162 20 932 0,0 ‑0,5 0,0
juni 28 250 1 026 29 276 ‑2,0 7,3 ‑1,7
maj 31 226 1 085 32 311 8,3 6,6 8,3
april 31 315 1 109 32 423 6,3 4,0 6,2
mars 30 728 1 066 31 794 ‑4,9 8,0 ‑4,5
feb 30 390 1 027 31 417 5,1 4,4 5,0
jan 28 118 1 077 29 195 ‑2,8 5,5 ‑2,5
2015            
dec 28 284 1 081 29 365 5,6 4,1 5,5
nov 31 177 1 097 32 274 3,8 0,3 3,7
okt 32 154 1 054 33 208 ‑1,8 4,0 ‑1,7
sep 31 796 1 094 32 891 0,7 4,0 0,8
aug 26 098 1 497 27 595 2,3 4,4 2,4
juli 19 768 1 167 20 935 0,5 6,0 0,8
juni 28 824 956 29 780 9,6 3,9 9,4
maj 28 820 1 018 29 838 ‑1,0 6,1 ‑0,7
april 29 464 1 066 30 530 1,6 10,7 1,9
mars 32 299 987 33 286 4,3 6,0 4,4
feb 28 923 984 29 907 1,4 5,5 1,5
jan 28 918 1 020 29 938 ‑2,2 8,4 ‑1,8
2014 [4]            
dec 26 783 1 038 27 822 4,3 7,2 4,4
nov 30 036 1 093 31 130 ‑1,0 7,9 ‑0,8
okt 32 759 1 013 33 772 0,2 9,9 0,5
sep 31 562 1 052 32 614 4,9 6,1 4,9
aug 25 505 1 434 26 939 ‑1,1 4,7 ‑0,8
juli 19 673 1 101 20 775 ‑0,5 12,1 0,1
juni 26 301 920 27 221 4,3 10,6 4,5
maj 29 100 959 30 059 ‑3,1 8,2 ‑2,8
april 29 007 963 29 970 ‑3,4 4,1 ‑3,1
mars 30 958 931 31 890 5,6 5,5 5,6
feb 28 528 933 29 461 0,7 1,4 0,7
jan 29 559 941 30 501 ‑3,2 2,9 ‑3,0
2013 [3]            
dec 25 683 969 26 652 0,1 3,2 0,2
nov 30 354 1 013 31 367 ‑2,7 5,1 ‑2,4
okt 32 680 922 33 602 ‑0,3 1,6 ‑0,2
sep 30 090 992 31 082 3,7 ‑4,7 3,4
aug 25 792 1 370 27 162 ‑4,8 ‑2,6 ‑4,7
juli 19 773 982 20 755 2,1 ‑4,1 1,8
juni 25 227 831 26 059 ‑3,2 ‑0,1 ‑3,1
maj 30 035 886 30 921 ‑1,7 3,5 ‑1,5
april 30 018 925 30 944 7,3 1,3 7,1
mars 29 325 883 30 208 ‑6,3 0,5 ‑6,1
feb 28 332 920 29 252 ‑4,9 9,1 ‑4,5
jan 30 535 915 31 450 3,4 0,5 3,3
2012            
dec 25 668 938 26 606 ‑10,1 4,8 ‑9,7
nov 31 189 964 32 153 0,1 7,5 0,3
okt 32 778 908 33 686 7,3 2,9 7,2
sep 29 027 1 041 30 068 ‑5,6 2,6 ‑5,3
aug 27 093 1 407 28 500 2,8 0,0 2,6
juli 19 364 1 025 20 388 3,6 2,7 3,6
juni 26 059 832 26 892 0,0 2,9 0,1
maj 30 546 856 31 402 ‑3,3 2,8 ‑3,2
april 27 982 914 28 895 0,5 2,4 0,6
mars 31 293 878 32 171 ‑3,5 6,5 ‑3,3
feb 29 801 843 30 644 5,8 4,9 5,8
jan 29 539 910 30 449 5,1 1,5 5,0
2011            
dec 28 553 895 29 448 2,3 2,8 2,3
nov 31 150 897 32 047 3,5 4,2 3,5
okt 30 541 883 31 424 4,8 5,1 4,8
sep 30 753 1 014 31 767 1,9 1,5 1,9
aug 26 368 1 407 27 774 7,8 4,0 7,6
juli 18 691 998 19 688 ‑0,4 4,0 ‑0,2
juni 26 052 809 26 861 ‑6,4 5,5 ‑6,1
maj 31 603 833 32 436 11,5 5,5 11,3
april 27 836 893 28 728 ‑1,4 7,0 ‑1,1
mars 32 436 825 33 261 2,7 7,3 2,8
feb 28 162 804 28 965 1,6 6,8 1,8
jan 28 096 896 28 992 4,0 3,1 4,0
2010            
dec 27 902 871 28 773 1,4 0,2 1,3
nov 30 109 861 30 970 1,2 4,7 1,3
okt 29 132 840 29 971 ‑4,9 11,5 ‑4,5
sep 30 187 999 31 186 ‑1,8 15,5 ‑1,3
aug 24 453 1 353 25 806 ‑1,5 11,0 ‑0,9
juli 18 761 959 19 720 ‑5,8 7,6 ‑5,2
juni 27 827 767 28 594 1,3 12,6 1,5
maj 28 355 789 29 144 ‑0,6 11,7 ‑0,3
april 28 227 834 29 061 ‑4,2 13,0 ‑3,8
mars 31 596 768 32 364 ‑1,5 7,7 ‑1,3
feb 27 707 753 28 460 ‑3,7 4,4 ‑3,5
jan 27 012 869 27 881 ‑7,0 13,1 ‑6,5
2009            
dec 27 521 869 28 390 2,7 15,2 3,0
nov 29 758 823 30 581 3,0 7,0 3,1
okt 30 634 753 31 388 ‑5,9 0,4 ‑5,8
sep 30 743 865 31 608 ‑1,9 ‑1,1 ‑1,9
aug 24 830 1 219 26 049 ‑0,6 0,8 ‑0,6
juli 19 914 891 20 805 ‑0,3 1,0 ‑0,3
juni 27 479 681 28 160 4,0 0,9 4,0
maj 28 539 707 29 246 ‑4,9 ‑2,2 ‑4,8
april 29 457 738 30 195 ‑6,8 ‑1,7 ‑6,7
mars 32 071 713 32 785 12,8 ‑2,1 12,4
feb 28 773 721 29 494 ‑2,9 0,5 ‑2,9
jan 29 057 768 29 825 ‑6,1 1,0 ‑5,9
2008            
dec 26 808 755 27 563 4,7 0,0 4,6
nov 28 891 769 29 660 ‑6,7 ‑2,2 ‑6,5
okt 32 563 750 33 313 ‑0,5 1,1 ‑0,5
sep 31 350 875 32 225 8,6 ‑8,8 8,1
aug 24 990 1 209 26 199 ‑6,7 ‑11,4 ‑6,9
juli 19 981 882 20 863 4,8 ‑7,4 4,3
juni 26 413 675 27 088 1,1 ‑4,7 0,9
maj 30 006 723 30 729 ‑1,8 3,8 ‑1,7
april 31 620 751 32 371 13,3 ‑1,6 13,0
mars 28 428 728 29 156 ‑7,9 5,8 ‑7,6
feb 29 643 718 30 360 4,5 5,5 4,5
jan 30 942 760 31 703 1,7 0,6 1,7
2007            
dec 25 604 755 26 358 ‑4,1 0,0 ‑4,0
nov 30 950 786 31 736 0,8 1,6 0,9
okt 32 739 742 33 481 4,9 ‑2,0 4,7
sep 28 862 959 29 821 ‑2,1 ‑2,4 ‑2,1
aug 26 787 1 365 28 152 1,0 ‑0,8 0,9
juli 19 057 953 20 010 2,6 ‑3,3 2,3
juni 26 128 708 26 836 ‑1,9 ‑3,3 ‑1,9
maj 30 549 696 31 245 1,0 ‑1,2 1,0
april 27 896 763 28 659 6,4 ‑0,2 6,2
mars 30 867 689 31 555 ‑3,0 ‑1,6 ‑3,0
feb 28 375 680 29 055 1,7 ‑1,7 1,6
jan 30 430 756 31 186 4,1 ‑5,3 3,8
2006            
dec 26 700 755,1 27 455 ‑5,7 ‑3,8 ‑5,6
nov 30 689 773,5 31 462 0,2 1,0 0,2
okt 31 216 757,0 31 973 5,5 ‑1,1 5,3
sep 29 476 982,8 30 459 ‑1,7 ‑2,8 ‑1,8
aug 26 516 1 375,8 27 892 5,7 ‑1,8 5,3
juli 18 569 986,0 19 555 2,9 ‑1,4 2,7
juni 26 626 732,0 27 358 ‑0,3 4,0 ‑0,2
maj 30 234 704,8 30 939 2,6 0,4 2,5
april 26 228 764,7 26 993 ‑10,0 1,7 ‑9,7
mars 31 835 699,4 32 534 9,0 2,0 8,8
feb 27 912 691,4 28 604 1,6 3,2 1,7
jan 29 236 797,6 30 033 5,7 1,7 5,6
2005            
dec 28 299 785,0 29 084 1,6 3,2 1,6
nov 30 637 766,0 31 403 3,2 3,2 3,2
okt 29 594 765,0 30 359 1,9 6,4 2,0
sep 29 996 1 011,0 31 007 1,1 2,8 1,1
aug 25 076 1 401,0 26 477 3,4 ‑6,1 2,8
juli 18 048 999,9 19 048 3,0 ‑4,0 2,6
juni 26 706 704,0 27 410 ‑1,1 3,8 ‑1,0
maj 29 469 702,0 30 171 7,5 8,7 7,5
april 29 152 752,0 29 904 3,9 9,3 4,0
mars 29 219 686,0 29 905 ‑6,7 1,9 ‑6,5
feb 27 466 670,0 28 136 ‑0,9 5,5 ‑0,7
jan 27 656 784,0 28 440 ‑1,0 9,2 ‑0,8
2004            
dec 27 866 761,0 28 627 7,7 13,4 7,8
nov 29 677 742,0 30 419 8,8 2,1 8,6
okt 29 033 719,0 29 752 ‑4,1 2,9 ‑4,0
sep 29 680 983,0 30 663 2,6 12,6 2,8
aug 24 256 1 492,0 25 748 3,7 5,5 3,8
juli 17 520 1 042,0 18 562 ‑3,5 6,0 ‑3,0
juni 27 015 678,0 27 693 11,7 24,9 12,0
maj 27 422 646,0 28 068 0,9 ‑0,8 0,9
april 28 071 688,0 28 759 4,0 ‑3,1 3,8
mars 31 318 673,0 31 991 12,4 ‑8,8 11,8
feb 27 703 635,0 28 338 7,9 ‑15,9 7,2
jan 27 948 718,0 28 666 2,6 ‑9,8 2,2
2003 [1][2]            
dec 25 873 671,0 26 544 7,5 ‑15,7 6,8
nov 27 288 727,0 28 015 ‑0,5 ‑11,4 ‑0,8
okt 30 286 699,0 30 985 4,3 ‑13,4 3,8
sep 28 941 873,0 29 814 6,2 ‑18,5 5,3
aug 23 400 1 414,0 24 814 ‑6,5 ‑18,2 ‑7,3
juli 18 147 983,0 19 130 0,0 ‑20,1 ‑1,3
juni 24 193 543,0 24 736 ‑2,4 ‑31,4 ‑3,3
maj 27 177 651,0 27 828 1,1 ‑13,3 0,7
april 26 988 710,0 27 698 ‑1,2 ‑8,0 ‑1,3
mars 27 871 738,0 28 609 1,5 1,9 1,5
feb 25 678 755,0 26 433 ‑4,2 1,5 ‑4,0
jan 27 251 796,0 28 047 ‑8,3 ‑2,3 ‑8,1

1) Ett landsting har redovisat arbetade timmar för timavlönade felaktigt fram till april 2003. Detta påverkar förändringstalen främst under sommarmånaderna.

2) Ett fåtal landstingsägda bolag, som under 2002 ingått i statistiken, har fr.o.m. januari 2003 plockats bort.

3) Ett landsting har bytt lönesystem vid årsskiftet 2012/2013 och har därefter redovisat lägre antal arbetade timmar. Förändringstal beräknade utan detta landsting är i genomsnitt 0–1 % högre för timavlönade och 1–2 % högre för såväl månadsavlönade som totalt.

4) I januari 2014 har folktandvården Skåne med cirka 1 400 anställda bolagiserats.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2023-02-28

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?