Till innehåll på sidan

Konjunkturstatistik, löner för regioner (KLR)

Nästa publicering: 2021-10-29

Statistiken visar månadsvis utvecklingen av löner och sysselsättning i regioner. Motsvarande lönestatistik finns även för privat och statlig sektor samt kommuner.

För den här statistiken ansvarar:
Medlingsinstitutet

Medlingsinstitutet logotyp

Hitta på sidan

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Etiketter

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/am0109