Till innehåll på sidan

Arbetskostnad per timme 2016 i Sverige efter näringsgren

diagram

Kommentarer

Näringsgren (SNI2007)

B Gruvor och mineralutvinningsindustri
C Tillverkningsindustri
D El-, gas- och värmeverk
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar
F Byggindustri
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar
H Transport- och magasineringsföretag
I Hotell och restauranger
J Informations- och kommunikationsföretag
K Kreditinstitut och försäkringsbolag
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster
O Civila myndigheter och försvaret
P Utbildningsväsendet
Q Enheter för vård och omsorg, socialtjänst
R Enheter för kultur, nöje och fritid
S Andra serviceföretag
B-S Totalen exkl. O

Arbetskostnad per arbetad timme visar vad arbetsgivaren får betala i genomsnitt för en faktiskt arbetad timme. Arbetskostnaden inkluderar löner, arbetsgivaravgifter enligt lagar och avtal, samt övriga arbetskostnader för personal. Den genomsnittliga arbetskostnaden i Sverige var 357 kronor år 2016.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-22

Har du frågor om statistiken?