Till innehåll på sidan

Labour Cost Survey (LCS)

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-05-23

LCS mäter arbetskraftskostnad per arbetad timme och hur stor del av de totala arbetskraftskostnaderna som består av direkta kostnader (som lön och bonus) respektive indirekta kostnader (som sociala avgifter). Undersökningen genomförs inom EU vart fjärde år.

Publicering av ny statistik förväntas ske i slutet av 2022.

Statistiken publiceras främst på Eurostats hemsida. 

LCS, Eurostat

För den här statistiken ansvarar:
Medlingsinstitutet

Hitta på sidan

Tabeller och diagram

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Etiketter

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/am0117