Till innehåll på sidan

Arbetskostnad per timme 2016 i Sverige efter näringsgren

SNINäringsgren (SNI2007)Arbetskostnad per arbetad timme (SEK)
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 453
05 Kolgruvor :
06 Industri för utvinning av råpetroleum och naturgas :
07 Metallmalmsgruvor 472
08 Annan industri för mineralutvinning 348
09 Serviceföretag till utvinning :
C Tillverkningsindustri 400
10 Livsmedelsindustri 337
11 Dryckesvaruindustri 392
12 Tobaksindustri 466
13 Textilindustri 337
14 Beklädnadsindustri 299
15 Industri för läder och lädervaror 274
16 Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler 343
17 Massa-, pappers- och pappersvaruindustri 425
18 Grafisk och annan reproduktionsindustri 328
19 Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 516
20 Kemisk industri 473
21 Industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel 546
22 Gummi- och plastvaruindustri 359
23 Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter 361
24 Stål- och metallverk 420
25 Industri för metallvaror utom maskiner och apparater 332
26 Industri för datorer, elektronikvaror och optik 544
27 Industri för elapparatur 400
28 Övrig maskinindustri 397
29 Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 429
30 Annan transportmedelsindustri 474
31 Möbelindustri 305
32 Annan tillverkningsindustri 403
33 Reparationsverkstäder och installationsföretag för maskiner och apparater 366
D El-, gas- och värmeverk 476
35 El-, gas- och värmeverk 476
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 348
36 Vattenverk 360
37 Reningsverk 343
38 Avfallshanteringsanläggningar; återvinningsanläggningar 347
39 Anläggningar för sanering, efterbehandling av jord och vatten samt annan verksamhet för föroreningsbekämpning :
F Byggindustri 354
41 Byggentreprenörer 375
42 Anläggningsentreprenörer 385
43 Specialiserade bygg- och anläggningsentreprenörer 337
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 365
45 Handel med och serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 336
46 Parti - och provisionshandel utom med motorfordon 444
47 Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 298
H Transport- och magasineringsföretag 314
49 Landtransportföretag; rörtransportföretag 285
50 Rederier 517
51 Flygbolag 495
52 Magasin och serviceföretag till transport 378
53 Post- och kurirföretag 275
I Hotell och restauranger 240
55 Hotell, semesterbostäder, vandrarhem, campingplatser m.m. 263
56 Restauranger, cateringföretag, barer och pubar 228
J Informations- och kommunikationsföretag 518
58 Förlag 454
59 Film-, video och TV-programföretag, ljudinspelningsstudior och fonogramutgivare 394
60 Radio- och TV-bolag 461
61 Telekommunikationsbolag 486
62 Programvaruproducenter, datakonsulter o.d. 558
63 Informationstjänstföretag 525
K Kreditinstitut och försäkringsbolag 584
64 Banker och andra kreditinstitut 585
65 Försäkrings- och återförsäkringsbolag, pensionsfonder 566
66 Serviceföretag till finans- och försäkringsverksamhet 607
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 379
68 Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 379
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 470
69 Juridiska och ekonomiska konsultbyråer 468
70 Huvudkontor; konsultbyråer inom PR och kommunikation samt företags organisation 594
71 Arkitektkontor, tekniska konsultbyråer, tekniska provnings- och analysföretag 444
72 Forsknings- och utvecklingsinstitutioner 527
73 Reklam- och marknadsföringsbyråer; marknadsundersökningsbyråer o.d. 394
74 Andra företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 438
75 Veterinärkliniker 338
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 289
77 Uthyrningsfirmor 364
78 Arbetsförmedlingar, rekryteringsföretag, personaluthyrningsföretag o.d. 288
79 Resebyråer och researrangörer; turistbyråer 337
80 Företag för bevakning och säkerhetstjänst, detektivbyråer 316
81 Företag för fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 256
82 Kontors- och andra företagstjänstföretag 296
O Civila myndigheter och försvaret :
84 Civila myndigheter och försvaret :
P Utbildningsväsendet 292
85 Utbildningsväsendet 292
Q Enheter för vård och omsorg, socialtjänst 320
86 Enheter för hälso- och sjukvård 402
87 Vårdhem och bostäder med omsorg 271
88 Sociala öppenvårdsenheter, socialkontor 261
R Enheter för kultur, nöje och fritid 297
90 Enheter för konstnärlig och kulturell verksamhet samt underhållningsverksamhet 316
91 Bibliotek, arkiv och museer m.m. 295
92 Spel- och vadhållningsföretag 384
93 Sport-, fritids- och nöjesanläggningar 282
S Andra serviceföretag 318
94 Intresseorganisationer och religiösa samfund 335
95 Reparationsverkstäder för datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar 302
96 Andra konsumenttjänstföretag 246
B-S_X_O   357
B-N   386
B-E   403
B-F   389
G-J   369
G-N   384
G-S_X_O   347
K-N   410
P-S   309

Kommentarer

Arbetskostnad per arbetad timme visar vad arbetsgivaren får betala i genomsnitt för en faktiskt arbetad timme. Arbetskostnaden inkluderar löner, arbetsgivaravgifter enligt lagar och avtal, samt övriga arbetskostnader för personal. Den genomsnittliga arbetskostnaden i Sverige var 357 kronor 2016.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-22

Har du frågor om statistiken?