Till innehåll på sidan

Arbetskostnad per timme 2008 i Sverige efter näringsgren (SNI2007)

SNINäringsgrenArbetskostnad
per arbetad
timme (SEK)
B
Gruvor och mineralutvinningsindustri
342
05
Kolgruvor
:
06
Industri för utvinning av råpetroleum och naturgas
:
07
Metallmalmsgruvor
353
08
Annan industri för mineralutvinning
290
09
Serviceföretag till utvinning
:
C
Tillverkningsindustri
332
10
Livsmedelsindustri
267
11
Dryckesvaruindustri
342
12
Tobaksindustri
508
13
Textilindustri
259
14
Beklädnadsindustri
220
15
Industri för läder och lädervaror
247
16
Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler
253
17
Massa-, pappers- och pappersvaruindustri
359
18
Grafisk och annan reproduktionsindustri
282
19
Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter
430
20
Kemisk industri
379
21
Industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel
495
22
Gummi- och plastvaruindustri
276
23
Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter
291
24
Stål- och metallverk
336
25
Industri för metallvaror utom maskiner och apparater
275
26
Industri för datorer, elektronikvaror och optik
497
27
Industri för elapparatur
341
28
Övrig maskinindustri
332
29
Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar
364
30
Annan transportmedelsindustri
363
31
Möbelindustri
249
32
Annan tillverkningsindustri
320
33
Reparationsverkstäder och installationsföretag för maskiner och apparater
321
D
El-, gas- och värmeverk
396
35
El-, gas- och värmeverk
396
E
Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar
283
36
Vattenverk
291
37
Reningsverk
282
38
Avfallshanteringsanläggningar; återvinningsanläggningar
282
39
Anläggningar för sanering, efterbehandling av jord och vatten samt annan verksamhet för föroreningsbekämpning
:
F
Byggindustri
300
41
Byggentreprenörer
339
42
Anläggningsentreprenörer
313
43
Specialiserade bygg- och anläggningsentreprenörer
277
G
Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar
295
45
Handel med och serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar
283
46
Parti - och provisionshandel utom med motorfordon
357
47
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar
236
H
Transport- och magasineringsföretag
282
49
Landtransportföretag; rörtransportföretag
251
50
Rederier
347
51
Flygbolag
554
52
Magasin och serviceföretag till transport
312
53
Post- och kurirföretag
258
I
Hotell och restauranger
201
55
Hotell, semesterbostäder, vandrarhem, campingplatser m.m.
213
56
Restauranger, cateringföretag, barer och pubar
192
J
Informations- och kommunikationsföretag
410
58
Förlag
391
59
Film-, video och TV-programföretag, ljudinspelningsstudior och fonogramutgivare
314
60
Radio- och TV-bolag
414
61
Telekommunikationsbolag
382
62
Programvaruproducenter, datakonsulter o.d.
437
63
Informationstjänstföretag
357
K
Kreditinstitut och försäkringsbolag
514
64
Banker och andra kreditinstitut
517
65
Försäkrings- och återförsäkringsbolag, pensionsfonder
490
66
Serviceföretag till finans- och försäkringsverksamhet
534
L
Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare
339
68
Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare
339
M
Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik
395
69
Juridiska och ekonomiska konsultbyråer
431
70
Huvudkontor; konsultbyråer inom PR och kommunikation samt företags organisation
464
71
Arkitektkontor, tekniska konsultbyråer, tekniska provnings- och analysföretag
373
72
Forsknings- och utvecklingsinstitutioner
417
73
Reklam- och marknadsföringsbyråer; marknadsundersökningsbyråer o.d.
355
74
Andra företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik
344
75
Veterinärkliniker
295
N
Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster
235
77
Uthyrningsfirmor
300
78
Arbetsförmedlingar, rekryteringsföretag, personaluthyrningsföretag o.d.
235
79
Resebyråer och researrangörer; turistbyråer
255
80
Företag för bevakning och säkerhetstjänst, detektivbyråer
289
81
Företag för fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor
200
82
Kontors- och andra företagstjänstföretag
241
P
Utbildningsväsendet
257
85
Utbildningsväsendet
257
Q
Enheter för vård och omsorg, socialtjänst
271
86
Enheter för hälso- och sjukvård
320
87
Vårdhem och bostäder med omsorg
242
88
Sociala öppenvårdsenheter, socialkontor
210
R
Enheter för kultur, nöje och fritid
246
90
Enheter för konstnärlig och kulturell verksamhet samt underhållningsverksamhet
255
91
Bibliotek, arkiv och museer m.m.
240
92
Spel- och vadhållningsföretag
315
93
Sport-, fritids- och nöjesanläggningar
238
S
Andra serviceföretag
273
94
Intresseorganisationer och religiösa samfund
280
95
Reparationsverkstäder för datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar
253
96
Andra konsumenttjänstföretag
241
B-S
 
304
B-N
 
325
B-E
 
334
B-F
 
326
G-J
 
306
G-N
 
324
G-S
 
296

Kommentarer

Arbetskostnad per arbetad timme visar vad arbetsgivaren får betala i genomsnitt för en faktiskt arbetad timme år 2008. Arbetskostnaden inkluderar löner, arbetsgivaravgifter enligt lagar och avtal, samt övriga arbetskostnader för personal.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Har du frågor om statistiken?