Till innehåll på sidan

Arbetskostnad per timme i EU-länderna 2008

Diagram

Källa: Eurostat

Kommentarer

Arbetskostnad per arbetad timme visar vad arbetsgivaren får betala i genomsnitt för en faktiskt arbetad timme. Arbetskostnaden inkluderar löner, arbetsgivaravgifter enligt lagar och avtal, samt övriga arbetskostnader för personal. Tabellen visar arbetskostnaden i respektive EU-land för företag med minst 10 anställda. Genomsnittet i EU var 20,55 Euro år 2008.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Har du frågor om statistiken?