Till innehåll på sidan

Betalningsbalansen

  2018K1 2018K2 2018K3 2018K4 2019K1 2019K2 2019K3 2019K4 2020K1
Bytesbalans 28,1 9,3 47,0 37,1 61,4 34,6 71,8 43,2 80,6
Handelsbalans 26,4 22,8 26,0 21,4 46,7 47,8 45,3 34,8 68,8
Tjänstebalans 1,9 3,2 ‑1,2 12,0 ‑1,2 ‑2,2 ‑0,9 7,7 2,4
Primärinkomst 23,7 ‑7,8 41,4 26,5 47,5 ‑1,2 48,2 32,3 42,2
Sekundärinkomst ‑23,8 ‑8,9 ‑19,2 ‑22,8 ‑31,7 ‑9,7 ‑20,8 ‑31,7 ‑32,7
Kapitalbalans 0,4 0,7 0,5 0,3 0,8 0,5 0,1 ‑0,5 0,4
Finansiell balans ‑33,1 13,6 ‑79,9 148,9 ‑70,2 43,2 86,6 98,9 85,2
Direktinvesteringar 68,0 ‑44,4 ‑29,7 106,0 24,5 32,2 ‑10,4 ‑43,0 51,6
Portföljinvesteringar ‑60,5 ‑10,9 ‑147,7 131,2 ‑13,3 42,9 10,2 64,7 ‑95,3
Finansiella derivat 6,4 14,2 15,2 11,6 ‑2,0 23,5 5,6 10,7 15,8
Övriga investeringar ‑47,7 51,2 79,7 ‑90,4 ‑90,5 ‑35,4 114,8 86,5 114,2
Valutareserv 0,6 3,5 2,5 ‑9,5 11,1 ‑19,9 ‑33,6 ‑20,0 ‑1,1
Restpost ‑61,6 3,7 ‑127,3 111,6 ‑132,4 8,1 14,8 56,2 4,2

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-06-08

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
bop@scb.se