Till innehåll på sidan

Betalningsbalansen (BoP)

Nästa publicering: 2020-12-07

Statistiken visar reala och finansiella transaktioner gentemot utlandet. Betalningsbalansen delas in i bytesbalansen, kapitalbalansen och den finansiella balansen. Utlandsställningen visar ett lands totala nettoskuldsättning.

För den här statistiken ansvarar:
Sveriges riksbank

Sveriges riksbank logotyp

Siffror för export och import kan skilja mellan SCB:s olika statistikprodukter i betalningsbalansen och nationalräkenskaperna. Samordning av bytesbalansen har implementerats i samband med publiceringen av första kvartalet 2020 för både betalningsbalansen och nationalräkenskapernas beräkningar av BNP och de reala sektorräkenskaperna. Det har medfört revideringar av tidsserierna. Justeringarna innebär dessutom att skattningen av utrikeshandel med tjänster som publiceras som en del av betalningsbalansen och nationalräkenskaperna kan skilja sig från de värden som publiceras i undersökningen för utrikeshandel med tjänster.

Läs mer: Samordning av Bytesbalansen (pdf)

Nyckeltal för Sverige

Bytesbalans

63,2

miljarder kronor

Referenstid: kvartal 2 2020

Finansiell balans

86,6

miljarder kronor

Referenstid: kvartal 2 2020

Utlandsställning

873,4

miljarder kronor

Referenstid: kvartal 2 2020

Statistiknyheter

Betalningsbalansen, 2:a halvåret 2019

2020-09-14

Det svenska innehavet i utländska portföljtillgångar ökar under andra halvåret 2019. Vid utgången av december 2019 uppgår det totala innehavet till 6216,6 miljarder kronor vilket är en ökning med 5 procent jämfört med utgången av juni 2019. Ökningen beror framförallt på ökade aktietillgångar i utlandet där innehavet i amerikanska aktier utgör en stor del av ökningen.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Balance of payments 2016 Rapport 2017-03-02
Betalningsbalansen 2016 Rapport 2017-02-23
Direktinvesteringar 2015 Rapport 2016-12-12
Direct Investment 2015 Rapport 2016-12-12

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Statistikens detaljerade innehåll

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
bop@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/fm0001