Till innehåll på sidan

Betalningsbalansen (BoP)

Nästa publicering: 2022-06-07

Statistiken visar reala och finansiella transaktioner gentemot utlandet. Betalningsbalansen delas in i bytesbalansen, kapitalbalansen och den finansiella balansen. Utlandsställningen visar ett lands totala nettoskuldsättning.

För den här statistiken ansvarar:
Sveriges riksbank

Sveriges riksbank logotyp

Aktuellt

Ny säsongrensningsmodell

Ny säsongsrensningsmodell, 2022-03-04

Implementering av nya datakällor

I samband med publiceringen av andra kvartalet 2021 övergår Betalningsbalansen till nya källor och metoder för sammanställning av statistik över räntebärande värdepapper, aktier och fonder. För mer information se:

Fortsatt implementering av nya källor för värdepapperstatistik, 2021-11-18

Nya källor för värdepapperstatistik, 2021-08-25

Samordning mellan Betalningsbalansen och Nationalräkenskaper 

Siffror för export och import kan skilja mellan SCB:s olika statistikprodukter. Skattningen av utrikeshandel med tjänster som publiceras som en del av betalningsbalansen och nationalräkenskaperna kan skilja sig från de värden som publiceras i undersökningen för utrikeshandel med tjänster.

Ett arbete pågår för att öka samstämmigheten mellan de finansiella delarna av betalningsbalansen och finansräkenskaperna.

Nyckeltal för Sverige

Bytesbalans

68,5

miljarder kronor

Referenstid: kvartal 4 2021

Finansiell balans

-197,7

miljarder kronor

Referenstid: kvartal 4 2021

Utlandsställning

958,1

miljarder kronor

Referenstid: kvartal 4 2021

Statistiknyheter

Betalningsbalansen, 4:e kvartalet 2021

2022-03-04

Överskottet i bytesbalansen uppgår till 68,5 miljarder kronor under fjärde kvartalet 2021. Det är en minskning med 5,2 miljarder kronor jämfört med fjärde kvartalet 2020. Handel med varor och tjänster minskar överskottet, medan primär- och sekundärinkomst motverkar med ökningar.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Balance of payments 2016 Rapport 2017-03-02
Betalningsbalansen 2016 Rapport 2017-02-23
Direktinvesteringar 2015 Rapport 2016-12-12
Direct Investment 2015 Rapport 2016-12-12

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
bop@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/fm0001