Till innehåll på sidan

Betalningsbalansen (BoP)

Nästa publicering: 2023-06-02

Statistiken visar reala och finansiella transaktioner gentemot utlandet. Betalningsbalansen delas in i bytesbalansen, kapitalbalansen och den finansiella balansen. Utlandsställningen visar ett lands totala nettoskuldsättning.

För den här statistiken ansvarar:
Sveriges riksbank

Aktuellt

Ny säsongrensningsmodell

Ny säsongsrensningsmodell, 2022-03-04

Implementering av nya datakällor

I samband med publiceringen av andra kvartalet 2021 övergår Betalningsbalansen till nya källor och metoder för sammanställning av statistik över räntebärande värdepapper, aktier och fonder. För mer information se:

Fortsatt implementering av nya källor för värdepapperstatistik, 2022-08-29

Fortsatt implementering av nya källor för värdepapperstatistik, 2021-11-18

Nya källor för värdepapperstatistik, 2021-08-25

Samordning mellan Betalningsbalansen och Nationalräkenskaper 

Siffror för export och import kan skilja mellan SCB:s olika statistikprodukter. Skattningen av utrikeshandel med tjänster som publiceras som en del av betalningsbalansen och nationalräkenskaperna kan skilja sig från de värden som publiceras i undersökningen för utrikeshandel med tjänster.

Ett arbete pågår för att öka samstämmigheten mellan de finansiella delarna av betalningsbalansen och finansräkenskaperna.

Nyckeltal för Sverige

Bytesbalans

85,0

miljarder kronor

Referenstid: kvartal 4 2022

Finansiell balans

59,8

miljarder kronor

Referenstid: kvartal 4 2022

Utlandsställning

2 356,7

miljarder kronor

Referenstid: kvartal 4 2022

Statistiknyheter

Stark handel med varor och tjänster under fjärde kvartalet

2023-03-06

Överskottet i bytesbalansen uppgår till 85,0 miljarder kronor under fjärde kvartalet 2022. Såväl export som import av varor och tjänster visar stora ökningar i jämförelse med fjärde kvartalet 2021. Utvecklingen är likvärdig för exporten och importen vilket gör att bytesbalansöverskottet är i nivå med motsvarande kvartal föregående år, då det uppgick till 86,5 miljarder kronor.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Balance of payments 2016 Rapport 2017-03-02
Betalningsbalansen 2016 Rapport 2017-02-23
Direktinvesteringar 2015 Rapport 2016-12-12
Direct Investment 2015 Rapport 2016-12-12

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

E-post
bop@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/fm0001