Till innehåll på sidan

Utlandsställning

  2018-kv1 2018-kv2 2018-kv3 2018-kv4 2019-kv1 2019-kv2 2019-kv3 2019-kv4 2020-kv1
Netto                  
Utlandsställning, totalt 149,3 399,8 305,9 388,8 859,5 650,8 1 027,9 1 053,3 789,1
Direktinvesteringar 318,6 350,0 320,6 353,6 472,3 548,4 614,9 520,8 719,6
Portföljinvesteringar ‑1 630,2 ‑1 480,4 ‑1 620,9 ‑914,8 ‑544,8 ‑817,6 ‑623,6 ‑528,0 ‑1 112,0
Finansiella derivat 35,8 13,5 22,9 69,2 64,9 78,2 85,3 64,8 78,0
Övriga investeringar 900,4 963,5 1 038,6 343,8 291,5 274,6 385,8 475,4 552,4
Valutareserv 524,6 553,3 544,7 536,9 575,7 567,1 565,5 520,3 551,1
Svenska tillgångar i utlandet                  
Totalt 13 663,6 14 319,9 14 192,0 12 703,7 13 764,0 13 794,1 14 519,4 14 234,6 14 064,3
Direktinvesteringar[1] 3 317,8 3 367,5 3 370,8 3 432,2 3 598,2 3 710,1 3 783,6 3 672,8 3 881,4
Portföljinvesteringar 5 336,9 5 611,8 5 692,9 5 143,3 5 872,2 5 903,7 6 174,0 6 355,5 5 396,1
Finansiella derivat 717,9 762,3 671,1 400,7 454,0 510,0 620,9 512,4 647,0
Övriga investeringar 3 766,3 4 025,0 3 912,4 3 190,6 3 263,9 3 103,2 3 375,4 3 173,6 3 588,8
Valutareserv 524,6 553,3 544,7 536,9 575,7 567,1 565,5 520,3 551,1
Svenska skulder mot utlandet                  
Totalt 13 514,3 13 920,1 13 886,1 12 314,9 12 904,4 13 143,3 13 491,5 13 181,2 13 275,3
Direktinvesteringar[1] 2 999,2 3 017,5 3 050,2 3 078,6 3 126,0 3 161,6 3 168,7 3 152,0 3 161,8
Portföljinvesteringar 6 967,1 7 092,3 7 313,8 6 058,0 6 417,0 6 721,3 6 797,6 6 883,5 6 508,1
Finansiella derivat 682,1 748,9 648,2 331,5 389,1 431,8 535,6 447,6 569,0
Övriga investeringar 2 865,9 3 061,5 2 873,8 2 846,8 2 972,4 2 828,6 2 989,6 2 698,2 3 036,3
Valutareserv .. .. .. .. .. .. .. .. ..

[1] Directional principle

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-06-08

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
bop@scb.se