Till innehåll på sidan

Utlandsställning

  2018-kv2 2018-kv3 2018-kv4 2019-kv1 2019-kv2 2019-kv3 2019-kv4 2020-kv1 2020-kv2
Netto                  
Utlandsställning, totalt 403,4 309,7 388,6 855,9 676,0 1 031,8 912,8 755,2 873,4
Direktinvesteringar 353,1 323,7 353,6 468,6 546,6 618,7 519,2 724,7 547,3
Portföljinvesteringar ‑1 480,4 ‑1 620,9 ‑914,8 ‑544,8 ‑790,6 ‑623,6 ‑666,9 ‑1 136,5 ‑907,9
Finansiella derivat 13,5 22,9 69,2 64,9 78,2 85,3 64,8 82,5 86,3
Övriga investeringar 964,0 1 039,3 343,6 291,5 274,6 385,8 475,4 533,5 620,8
Valutareserv 553,3 544,7 536,9 575,7 567,1 565,5 520,3 551,1 526,8
Svenska tillgångar i utlandet                  
Totalt 14 319,3 14 191,6 12 689,6 13 758,6 13 815,2 14 512,3 14 085,9 14 208,9 14 360,2
Direktinvesteringar[1] 3 366,3 3 369,7 3 432,2 3 598,0 3 709,4 3 781,9 3 666,4 4 037,4 3 833,1
Portföljinvesteringar 5 611,8 5 692,9 5 143,3 5 872,2 5 930,7 6 174,0 6 216,6 5 371,6 5 914,4
Finansiella derivat 762,3 671,1 400,7 454,0 510,0 620,9 512,4 650,6 647,2
Övriga investeringar 4 025,5 3 913,1 3 176,5 3 258,8 3 097,9 3 370,0 3 170,3 3 598,3 3 438,6
Valutareserv 553,3 544,7 536,9 575,7 567,1 565,5 520,3 551,1 526,8
Svenska skulder mot utlandet                  
Totalt 13 915,9 13 881,9 12 301,0 12 902,7 13 139,2 13 480,6 13 173,2 13 453,7 13 486,8
Direktinvesteringar[1] 3 013,2 3 046,0 3 078,6 3 129,4 3 162,8 3 163,1 3 147,2 3 312,7 3 285,8
Portföljinvesteringar 7 092,3 7 313,8 6 058,0 6 417,0 6 721,3 6 797,6 6 883,5 6 508,1 6 822,3
Finansiella derivat 748,9 648,2 331,5 389,1 431,8 535,6 447,6 568,1 560,9
Övriga investeringar 3 061,5 2 873,8 2 832,9 2 967,3 2 823,3 2 984,2 2 694,9 3 064,8 2 817,8
Valutareserv .. .. .. .. .. .. .. .. ..

[1] Directional principle

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-09-07

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
bop@scb.se