Till innehåll på sidan

Allmänna val och Europaparlamentsval, valresultat:

Andelen äldre väljare ökar

Statistiknyhet från SCB 2013-10-01 9.30

En allt större andel röstberättigade kommer att vara över 65 år vid 2014 års riksdagsval. De förväntas utgöra 26 procent av alla väljare. Samtidigt minskar andelen förstagångsväljare för första gången sedan 2002. I valen till kommunfullmäktige ökar andelen röstberättigade utländska medborgare.

Statistiska centralbyrån (SCB) presenterar preliminära uppgifter om antal röstberättigade i 2014 års val till Europaparlamentet, riksdagen och kommunfullmäktige.

I riksdagsvalet 2014, som hålls den 14 september, beräknas antalet röstberättigade svenska medborgare folkbokförda i Sverige uppgå till cirka 7 124 000 personer. Det motsvarar en ökning med nästan 150 000 personer eller 2 procent jämfört med antalet röstberättigade vid 2010 års riksdagval.

Utöver svenska medborgare folkbokförda i Sverige har även svenska medborgare folkbokförda utomlands rösträtt i riksdagsvalet. Utlandssvenskarna ingår inte i uppgifterna om preliminärt röstberättigade, men 2010 var 147 439 röstberättigade utlandssvenskar.

Väljare under 30 år förväntas utgöra 19 procent av samtliga röstberättigade vid 2014 års riksdagsval. Det är samma nivå som 2010. Väljare 65 år eller äldre förväntas däremot att öka med ungefär 2 procentenheter till 26 procent.

Preliminärt röstberättigade i riksdagsvalet 2014. Svenska medborgare folkbokförda i Sverige efter kön och ålder. Procent

Diagram

Förstagångsväljarna minskar

Förstagångsväljarna, de som har möjlighet att rösta i ett riksdagsval för första gången, förväntas bli ungefär 442 000 personer vilket motsvarar 6 procent av samtliga väljare. Därmed förväntas gruppen bli nästan 1 procentenhet mindre jämfört med 2010 och hamnar på en nivå som vid 2006 års riksdagsval.

Andel förstagångsväljare* i riksdagsval 1991–2010, samt preliminära uppgifter 2014. Procent

Diagram

*Med förstagångsväljare avses här personer som uppnått rösträttsålder sedan föregående riksdagsval.

Utländska medborgare ökar

I valen till kommunfullmäktige är även utländska medborgare röstberättigade. Det gäller EU-medborgare och medborgare från Norge och Island, samt övriga utländska medborgare som har varit folkbokförda i Sverige i minst tre år på valdagen.

Antalet utländska medborgare med rösträtt förväntas bli ungefär 499 000. Det motsvarar nära 7 procent av samtliga röstberättigade i kommunfullmäktigvalen, vilket innebär en ökning med 1 procentenhet från 2010.

Störst andel utländska medborgare finns i Haparanda, 28 procent, följt av Eda och Strömstad, där 23 respektive 17 procent av de med rösträtt i 2014 års kommunfullmäktigval förväntas vara utländska medborgare.

Röstberättigade i Europaparlamentsvalet

Ungefär 7 121 000 svenska medborgare folkbokförda i Sverige får rösta i Europaparlamentsvalet den 25 maj 2014. De preliminärt röstberättigade i Europaparlamentsvalet följer i stor utsträckning samma demografiska indelningar som de preliminärt röstberättigade i riksdagsvalet.

Totalt cirka 412 000 personer har för första gången möjlighet att rösta i något val vid Europaparlamentsvalet 2014. Det motsvarar knappt 6 procent av de röstberättigade. Antalet som för första gången får rösta i ett Europaparlamentsval är större, cirka 574 000 personer, vilket motsvarar 8 procent av väljarna.

Unionsmedborgare som är folkbokförda i Sverige får också rösta i Sverige om de intygar att de inte kommer att rösta i något annat land. I 2009 års Europaparlamentsval var det 48 413 utländska unionsmedborgare som var röstberättigade i Sverige. Även svenska medborgare folkbokförda utomlands får delta i det svenska Europaparlamentsvalet, förutsatt att de inte röstar i ett annat EU-land. De var vid föregående val 137 536 personer.

Definitioner och förklaringar

För första gången har SCB använt stödinformation från demografiska prognoser vid beräkningar av antalet preliminärt röstberättigade. För mer information se statistikens kvalitet.

Mer om statistiken

SCB publicerar nu tabeller med de preliminärt röstberättigade i 2014 års val. I tabellerna redovisas de preliminära uppgifterna efter kön, ålder och medborgarskapsland. Uppgifterna redovisas för riket totalt, efter riksdagsvalkretsar, län och kommun. För Stockholm, Göteborg och Malmö redovisas uppgifterna även efter församling.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för demokratistatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
fax 08-506 947 72

Förfrågningar