Till innehåll på sidan

Allmänna val, valresultat

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2022-11-21

Statistiken visar röstberättigade, röstande, röster efter parti, personrösternas fördelning och mandatfördelning för val till riksdag, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige.

Statistiknyheter

Preliminärt röstberättigade i 2022 års allmänna val

2021-09-13

Antalet svenska medborgare folkbokförda i Sverige, vilka är röstberättigade i samtliga val, beräknas öka med cirka 180 000 personer till 7,5 miljoner. Cirka 1 070 000 av dem är 75 år och äldre, vilket är 150 000 fler jämfört med 2018. Även antalet utländska medborgare, som är röstberättigade i kommun- och regionfullmäktige väntas öka.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Demokratistatistik – inför supervalåret 2014 Rapport 2014-06-25
Allmänna valen. Del 2. Landstingsfullmäktige den 19 september 2010 Rapport 2011-07-14
Allmänna valen. Del 3. Kommunfullmäktige den 19 september 2010 Rapport 2011-07-14
Allmänna valen 2010 Del 1. Riksdagen den 19 september 2010. Korrigerad 2011-07-14 Rapport 2011-03-30
SCB:s demokratistatistik Rapport 2005-10-06
Riksdagsvalen 1973–2002 SM 2004-01-30

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Preliminärt röstberättigade

Röstberättigade

Valresultat

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Preliminärt röstberättigade

Röstberättigade

Valresultat

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/me0104