Till innehåll på sidan

Allmänna val, valresultat

Statistiken visar röstberättigade, röstande, röster efter parti, personrösternas fördelning och mandatfördelning för val till riksdag, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige.

Statistiknyheter

Preliminärt röstberättigade i 2022 års allmänna val

2021-09-13

Antalet svenska medborgare folkbokförda i Sverige, vilka är röstberättigade i samtliga val, beräknas öka med cirka 180 000 personer till 7,5 miljoner. Cirka 1 070 000 av dem är 75 år och äldre, vilket är 150 000 fler jämfört med 2018. Även antalet utländska medborgare, som är röstberättigade i kommun- och regionfullmäktige väntas öka.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Demokratistatistik – inför supervalåret 2014 Rapport 2014-06-25
Allmänna valen. Del 2. Landstingsfullmäktige den 19 september 2010 Rapport 2011-07-14
Allmänna valen. Del 3. Kommunfullmäktige den 19 september 2010 Rapport 2011-07-14
Allmänna valen 2010 Del 1. Riksdagen den 19 september 2010. Korrigerad 2011-07-14 Rapport 2011-03-30
SCB:s demokratistatistik Rapport 2005-10-06
Riksdagsvalen 1973–2002 SM 2004-01-30

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Preliminärt röstberättigade
Röstberättigade
Valresultat

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Preliminärt röstberättigade
Röstberättigade
Valresultat
Statistikens detaljerade innehåll

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/me0104