Till innehåll på sidan

Partisympatiundersökningen i maj 2020 - Val idag

Partisympatiundersökningen maj 2020

Statistiknyhet från SCB 2020-06-08 9.30

Partisympatiundersökningen visar valresultatet om det skulle vara riksdagsval i maj 2020, samt de förändringar som har skett sedan november 2019 och sedan riksdagsvalet 2018.

Vid ett val i maj 2020 skulle rösterna fördela sig på följande sätt (andel ± osäkerhetsmarginal).

Socialdemokraterna: 33,7 ± 1,1 procent
Moderaterna: 20,1 ± 0,9 procent
Sverigedemokraterna: 17,1 ± 0,8 procent
Vänsterpartiet: 8,2 ± 0,6 procent
Kristdemokraterna: 6,4 ± 0,6 procent
Centerpartiet: 6,0 ± 0,5 procent
Miljöpartiet: 4,1 ± 0,5 procent
Liberalerna: 3,3 ± 0,5 procent
Övriga partier: 1,1 ± 0,3 procent

Andelen osäkra i väljarkåren är cirka 12 procent i maj 2020.

Skattning av valresultatet ”om det varit val idag”. Maj 2020 och skillnaden mot riksdagsvalet 2018

Diagram

Förändringen avser jämförelse mot riksdagsvalet 2018 i procentenheter. Statistiskt säkerställda förändringar markeras med en stjärna (*). 

I maj 2020 har en justerad metod för att ta fram skattningarna i undersökningen implementerats. SCB har med anledning av detta uppdaterat Statistikdatabasen från november 2010 och framåt med skattningar som beräknats med den nya metoden. För att se hur metodjusteringen påverkar skattningarna för respektive parti från november 2010 till november 2019, se Diagram Val idag efter parti (pdf). För mer information, se Definitioner och förklaringar i slutet av statistiknyheten.

I tabellen nedan redovisas partiskattningar för maj 2020 och november 2019 samt det senaste valresultatet. I tabellen visas även förändringar jämfört med undersökningsresultatet i november 2019 och riksdagsvalet 2018. Statistiskt säkerställda förändringar markeras med en stjärna (*).

Skattning av valresultatet ”om det varit val idag”. Maj 2020

Frågetyp: Vilket parti skulle du rösta på om det vore riksdagsval någon av de närmaste dagarna?

 Skattning maj 2020Skattning november 2019**   
PartiProcentOsäkerhets-marginalProcentOsäkerhets-marginalFörändring sedan november 2019Valet 2018Förändring sedan valet 2018
C 6,0 ±0,5 7,4 ±0,6 ‑1,4* 8,6 ‑2,6*
L 3,3 ±0,5 3,8 ±0,6 ‑0,5* 5,5 ‑2,2*
M 20,1 ±0,9 18,4 ±1,0 1,7* 19,8 0,3
KD 6,4 ±0,6 6,8 ±0,6 ‑0,4 6,3 0,1
S 33,7 ±1,1 25,0 ±1,0 8,7* 28,3 5,4*
V 8,2 ±0,6 8,6 ±0,6 ‑0,4 8,0 0,2
MP 4,1 ±0,5 5,2 ±0,6 ‑1,1* 4,4 ‑0,3
SD 17,1 ±0,8 22,7 ±1,0 ‑5,6* 17,5 ‑0,4
övr 1,1 ±0,3 2,0 ±0,5 ‑0,9* 1,5 ‑0,4*

*Förändringen är statistiskt säkerställd (signifikant). **Skattningarna för november 2019 är framtagna med metoden som implementeras i maj 2020 och skiljer sig därför från tidigare publicerade skattningar för november 2019.

En tabell med resultat från undersökningarna som genomförts under nuvarande och föregående mandatperiod finns i SCB:s statistikdatabas.

Partierna i maj 2020

Nedan beskrivs förändringarna för samtliga partier jämfört med undersökningen i november 2019 samt med riksdagsvalet i september 2018. Dessutom beskrivs väljarflöden mellan partierna, i procent av väljarkåren. Vi redovisar endast förändringar i väljarflöden som är statistiskt säkerställda.

Centerpartiet

Vid ett val i maj 2020 skulle Centerpartiet få 6,0 ± 0,5 procent av rösterna. Det är en statistiskt säkerställd minskning, både jämfört med november 2019 och riksdagsvalet 2018.

Centerpartiet har i förhållande till november 2019 en statistiskt säkerställd nettoförlust på cirka 0,6 procent av väljarkåren till Socialdemokraterna. 

Jämfört med riksdagsvalet 2018 noteras statistiskt säkerställda nettoförluster på cirka 1,2 procent till Socialdemokraterna, cirka 0,7 procent till Moderaterna och cirka 0,2 procent till Miljöpartiet.

Liberalerna

Liberalerna skulle få 3,3 ± 0,5 procent av rösterna vid ett val i maj 2020. Jämfört med både november 2019 och riksdagsvalet 2018 är det en statistiskt säkerställd minskning.

Jämfört med riksdagsvalet 2018 noteras statistiskt säkerställda nettoförluster på cirka 1,0 procent till Socialdemokraterna, cirka 0,7 procent till Moderaterna och cirka 0,2 procent till Sverigedemokraterna.

Moderaterna

Om det varit val i maj 2020 skulle Moderaterna få 20,1 ± 0,9 procent av rösterna. Det är en statistiskt säkerställd ökning jämfört med november 2019, medan det inte är någon statistiskt säkerställd förändring jämfört med riksdagsvalet 2018.

Moderaterna har jämfört med november 2019 en statistiskt säkerställd nettovinst på cirka 1,8 procent från Sverigedemokraterna. Samtidigt har Moderaterna en statistiskt säkerställd nettoförlust på cirka 1,0 procent till Socialdemokraterna.

I förhållande till riksdagsvalet 2018 har Moderaterna statistiskt säkerställda nettovinster på cirka 0,7 procent från Centerpartiet och cirka 0,7 procent från Liberalerna. Samtidigt har Moderaterna en statistiskt säkerställd nettoförlust på cirka 0,9 procent till Socialdemokraterna.

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna skulle få 6,4 ± 0,6 procent av rösterna vid ett val i maj 2020. Det är inte en statistiskt säkerställd förändring, varken jämfört med november 2019 eller riksdagsvalet 2018.

Kristdemokraterna har i förhållande till november 2019 en statistiskt säkerställd nettoförlust på cirka 0,2 procent till Socialdemokraterna.

Jämfört med riksdagsvalet 2018 noteras en statistiskt säkerställd nettoförlust på cirka 0,4 procent till Socialdemokraterna.

Socialdemokraterna

Socialdemokraterna skulle få 33,7 ± 1,1 procent av rösterna vid ett val i maj 2020. Det är en statistiskt säkerställd ökning, både jämfört med november 2019 och riksdagsvalet 2018.

Socialdemokraterna har i förhållande till november 2019 statistiskt säkerställda nettovinster på cirka 2,6 procent från gruppen ”Vet ej”, cirka 1,8 procent från Sverigedemokraterna, cirka 1,0 procent från Moderaterna, cirka 0,9 procent från Vänsterpartiet, cirka 0,7 procent från Miljöpartiet, cirka 0,6 procent från Centerpartiet och cirka 0,2 procent från Kristdemokraterna.

I förhållande till riksdagsvalet 2018 noteras statistiskt säkerställda nettovinster på cirka 1,2 procent från Centerpartiet, cirka 1,0 procent från Liberalerna, cirka 0,9 procent från Miljöpartiet, cirka 0,9 procent från Moderaterna och cirka 0,4 procent från Kristdemokraterna.

Vänsterpartiet

Vid ett val i maj 2020 skulle Vänsterpartiet få 8,2 ± 0,6 procent av rösterna. Det är ingen statistiskt säkerställd förändring, varken jämfört med november 2019 eller med riksdagsvalet 2018.

Vänsterpartiet har i förhållande till november 2019 en statistiskt säkerställd nettovinst på cirka 0,3 procent från gruppen ”Vet ej”. Samtidigt har Vänsterpartiet en nettoförlust på cirka 0,9 procent till Socialdemokraterna.

Jämfört med riksdagsvalet 2018 har Vänsterpartiet en statistiskt säkerställd nettovinst på cirka 0,3 procent från Miljöpartiet.

Miljöpartiet

Om det varit val i maj 2020 skulle Miljöpartiet få 4,1 ± 0,5 procent av rösterna. Det är en statistiskt säkerställd minskning jämfört med november 2019, medan det inte är någon statistiskt säkerställd förändring jämfört med riksdagsvalet 2018.

Miljöpartiet har i förhållande till november 2019 en statistiskt säkerställd nettovinst på cirka 0,2 procent från ”övriga partier”. Samtidigt har Miljöpartiet en nettoförlust på cirka 0,7 procent till Socialdemokraterna.

Jämfört med riksdagsvalet 2018 har Miljöpartiet statistiskt säkerställda nettovinster på cirka 0,2 procent från Centerpartiet och cirka 0,2 procent från ”övriga partier”. Samtidigt har Miljöpartiet nettoförluster på cirka 0,9 procent till Socialdemokraterna och cirka 0,3 procent till Vänsterpartiet.

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna skulle få 17,1 ± 0,8 procent av rösterna vid ett val i maj 2020. Det är en statistiskt säkerställd minskning jämfört med november 2019, medan det inte är någon statistiskt säkerställd förändring jämfört med riksdagsvalet 2018.

Sverigedemokraterna har i förhållande till november 2019 statistiskt säkerställda nettoförluster på cirka 1,8 procent till

Moderaterna och cirka 1,8 procent till Socialdemokraterna.
Jämfört med riksdagsvalet 2018 noteras en statistiskt säkerställd nettovinst på cirka 0,2 procent från Liberalerna.

”Övriga partier"

Gruppen ”övriga partier” skulle få 1,1 ± 0,3 procent av rösterna vid val i maj 2020. Det är en statistiskt säkerställd minskning, både jämfört med november 2019 och med riksdagsvalet 2018.

Gruppen ”övriga partier” har i förhållande till november 2019 en statistiskt säkerställd nettoförlust på cirka 0,2 procent till Miljöpartiet.

Jämfört med riksdagsvalet 2018 har gruppen ”övriga partier” en statistiskt säkerställd nettoförlust på cirka 0,2 procent till Miljöpartiet.

Figur 1 Nettoflöden från november 2019 till maj 2020. Procent av väljarkåren*

Diagram

* I figur 1 åskådliggörs statistiskt säkerställda nettoflöden från november 2019 till maj 2020 för de olika partierna. Siffrorna anger signifikanta nettovinster respektive nettoförluster i procent av väljarkåren. Flödena baseras på samtliga som lämnat partisvar eller svarat "vet ej" på frågan om vilket parti man skulle rösta på i val vid respektive undersökningstillfälle. Flödena kan inte användas för att beräkna totalförändringarna i partiernas väljarandelar från november 2019, bland annat eftersom endast signifikanta flöden redovisas och att det förekommer flöden mellan partier och ”vet ej”-gruppen. (Ovägda underlag återfinns i tabell 22 i tabellpublikationen som publiceras 11 juni.)

Figur 2 Nettoflöden från riksdagsvalet 2018 till maj 2020. Procent av väljarkåren*

Figur 2 Nettoflöden från riksdagsvalet 2018 till maj 2020. Procent av väljarkåren  *

* I figur 2 åskådliggörs statistiskt säkerställda nettoflöden i väljarkåren från riksdagsvalet 2018 till maj 2020 för de olika partierna. Siffrorna anger signifikanta nettovinster respektive nettoförluster i procent av väljarkåren. Flödena baseras på samtliga som både lämnat uppgift om valt parti i riksdagsvalet 2018 och vilket parti man skulle rösta på vid val i maj 2020. Flödena kan inte användas för att beräkna totalförändringarna i partiernas väljarandelar från valet 2018, bland annat eftersom endast signifikanta flöden redovisas och att det förekommer flöden mellan partier och ”vet ej”-gruppen. (Ovägda underlag återfinns i tabell 21 i tabellpublikationen som publiceras 11 juni.)

Skattning av valresultatet ”om det varit val idag”, kvinnor (K) och män (M). Maj 2020

Skattning av valresultatet ”om det varit val idag”, kvinnor (K) och män (M). Maj 2020

Skattning av valresultatet ”om det varit val idag”, kvinnor och män. Maj 2020
PartiKvinnorMänTotalt
 ProcentOsäkerhets-marginalProcentOsäkerhets-marginalProcentOsäkerhets-marginal
C 6,7 ±0,9 5,3 ±0,8 6,0 ±0,5
L 3,3 ±0,8 3,3 ±0,7 3,3 ±0,5
M 18,3 ±1,6 21,9 ±1,5 20,1 ±0,9
KD 6,2 ±1,0 6,6 ±1,0 6,4 ±0,6
S 38,8 ±2,0 28,6 ±1,7 33,7 ±1,1
V 8,6 ±1,0 7,7 ±1,1 8,2 ±0,6
MP 5,9 ±0,9 2,3 ±0,6 4,1 ±0,5
SD 11,1 ±1,4 23,1 ±1,6 17,1 ±0,8
övr 1,0 ±0,5 1,2 ±0,5 1,1 ±0,3

Skattning av valresultatet ”om det varit val idag” efter region . Maj 2020. Procent
Region C L M KD S V MP SD Övr
  % ± % ± % ± % ± % ± % ± % ± % ± % ±
Sydsverige 4,1 ±1,5 3,3 ±1,6 19,8 ±3,0 5,7 ±1,9 31,0 ±3,7 6,6 ±1,9 5,4 ±2,0 22,8 ±3,4 1,2 ±0,9
Småland med öarna 6,0 ±2,3 3,1 ±2,0 17,0 ±3,6 6,9 ±2,7 35,3 ±4,8 6,5 ±2,6 4,1 ±2,2 20,0 ±4,2 1,2 ±1,2
Västsverige 7,1 ±1,6 3,7 ±1,4 20,4 ±2,7 7,3 ±1,7 34,2 ±3,2 7,6 ±1,6 3,5 ±1,2 15,0 ±2,4 1,1 ±0,7
Stockholms län exkl. Stockholms kommun 5,4 ±1,8 3,6 ±1,4 26,3 ±3,7 7,8 ±2,4 30,5 ±4,0 5,7 ±2,0 4,6 ±2,0 14,9 ±3,1 1,2 ±1,2
Stockholms kommun 7,3 ±2,5 4,3 ±1,8 21,5 ±3,9 4,0 ±1,8 32,6 ±4,5 14,9 ±3,3 5,9 ±2,0 8,4 ±2,7 1,2 ±1,0
Östra Mellansverige 5,8 ±1,6 3,3 ±1,3 23,9 ±3,1 6,0 ±1,6 30,3 ±3,3 9,5 ±2,2 4,1 ±1,5 17,0 ±3,0 .. ..
Norra Mellansverige 5,7 ±2,3 3,0 ±1,6 14,7 ±3,6 7,3 ±2,9 39,3 ±5,2 7,1 ±2,6 0,9 ±0,9 20,1 ±4,7 .. ..
Mellersta och övre Norrland 7,1 ±2,4 1,3 ±1,0 10,4 ±3,0 5,9 ±2,4 42,7 ±4,9 8,4 ±2,7 3,6 ±1,8 19,0 ±4,1 1,6 ±1,3
Totalt 6,0 ±0,5 3,3 ±0,5 20,1 ±0,9 6,4 ±0,6 33,7 ±1,1 8,2 ±0,6 4,1 ±0,5 17,1 ±0,8 1,1 ±0,3

Förklaring regioner

Sydsverige; Blekinge och Skåne län
Småland med öarna; Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län
Västsverige; Hallands och Västra Götalands län
Östra Mellansverige; Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län
Norra Mellansverige; Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län
Mellersta och övre Norrland; Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län

En tabell med regionala resultat från undersökningarna som genomförts under nuvarande och föregående mandatperiod finns i SCB:s statistikdatabas: Statistikdatabasen

Definitioner och förklaringar

PSU i maj 2020 genomfördes med ett riksomfattande slumpmässigt urval omfattande 9 208 i riksdagsval röstberättigade personer utan övre åldersgräns. Svar från dessa personer samlas in genom såväl telefonintervjuer som webbenkät. I likhet med tidigare undersökningar används alla tillgängliga telefonnummer, både till mobila och fasta telefoner, för att kontakta de utvalda personerna.

Av urvalet har 27,9 procent ej anträffats, 2,7 procent har varit förhindrade att medverka och 16,3 procent har inte velat delta i intervjun. Det totala individbortfallet uppgår till 46,9 procent. Det totala antalet svarande är 4 888, vilket motsvarar 53,1 procent. En mer utförlig bortfallsredovisning tillgängliggörs i samband med publiceringen den 11 juni.

Data samlades in under perioden 29 april till 27 maj.

Resultaten presenteras i form av punktskattningar ± osäkerhetsmarginaler. Det intervall som bildas av procentskattningen ± osäkerhetsmarginalen blir här ett 95-procentigt osäkerhetsintervall, dvs. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller det riktiga populationsvärdet om inga systematiska fel förekommer.

Justering av skattningsmetod

I maj 2020 implementerades en metodjustering i PSU, som en följd av SCBs kontinuerliga kvalitetsarbete med undersökningen.

Syftet med metodjusteringen är att anpassa skattningsmetoden till ett ökat bortfall och förbättra precisionen i skattningarna. Dessutom förbättras jämförbarheten mellan val idag-skattningen och partisympatiskattningen.

I samband med publiceringen uppdateras SCBs Statistikdatabasen med omräknade skattningar från och med november 2010. Detta möjliggör jämförelser över tid utan att hänsyn behöver tas till metodjusteringen. Även resultat från november 2019 är beräknade med den nya metoden i denna statistiknyhet.

På totalnivå leder metodjusteringen endast till små skillnader i skattningarna jämfört med tidigare redovisade resultat. För redovisningar efter kön förekommer en del säkerställda skillnader, i synnerhet för partier där stödet från kvinnor och män skiljer sig mycket. Det beror på att uppgift om bland annat kön har lagts till som hjälpinformation i skattningsmetoden för att öka precisionen i skattningarna.

Justeringarna i korthet

  • Utökad hjälpinformation för både partisympatiskattningen och val i dag-skattningen.
  • Övergång till en gemensam estimator för de båda skattningarna som tidigare tagits fram på olika sätt.
  • Uppdaterad imputeringsmetod för val i dag-skattningen.

Kortfattad information om justeringarna finns i Frågor och svar – justerad metod i PSU (pdf).

Mer detaljerad information om justeringarna finns i Justerad skattningsmetod i Partisympatiundersökningen – En beskrivning av de metodjusteringar som implementerats i maj 2020 (pdf).

Nästa publiceringstillfälle

Den 11 juni publiceras uppgifter om partisympatier i maj 2020, totalt och i olika demografiska grupper. SCB har valt att dela upp publiceringen av Partisympatiundersökningen dels för att kunna publicera ”Val idag-skattningen” så snart som möjligt efter avslutad datainsamling, dels för att tydliggöra att det rör sig om två olika mått. ”Val idag-skattningen” mäts med frågan ”Vilket parti skulle du rösta på om det vore riksdagsval någon av de närmaste dagarna?”, medan partisympati mäts med frågorna ”Är det något av de politiska partierna som står dig närmare än de andra?” och ”Men vilket parti har du störst sympati för?”.

Publiceringen den 11 juni innehåller även uppgifter om EU- och eurosympatier, totalt och i olika demografiska grupper.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för demokratistatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
fax 08-506 947 72

E-post
psu@scb.se

Förfrågningar

Regina Vilkénas

Telefon
010-479 41 18
E-post
regina.vilkenas@scb.se

Johan Eklund

Telefon
010-479 45 38
E-post
johan.eklund@scb.se