Till innehåll på sidan

Partisympatiundersökningen (PSU)

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-06-01

Statistiken visar ”valresultatet om det vore riksdagsval idag” och nettoflöden mellan partier samt partisympatiernas fördelning efter bland annat kön, ålder, civilstånd, inkomst, region, sysselsättningsstatus, fackföreningstillhörighet, utbildningsnivå och utländsk/svensk bakgrund. Från och med 2023 genomförs Partisympatiundersökningen i maj varje år.

Statistiknyheter

Partisympatier november 2022

2022-12-07

Partisympatiundersökningen visar i vilka demografiska grupper de politiska partierna har sitt starkaste stöd. Partisympati avser ingen specifik politisk nivå, och ingen hänsyn tas till om man skulle rösta eller inte. Undersökningen redovisar även väljarkårens EU-, euro- och Natosympatier.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Partisympatiundersökningen november 2022 Rapport 2022-12-07
Partisympatiundersökningen maj 2022 Rapport 2022-06-08
Partisympatiundersökningen november 2021 Rapport 2021-12-08
Partisympatiundersökningen maj 2021 Rapport 2021-06-08
Partisympatiundersökningen november 2020 Rapport 2020-12-08
Partisympatiundersökningen maj 2020 Rapport 2020-06-11
Partisympatiundersökningen november 2019 Rapport 2019-12-10
Partisympatiundersökningen maj 2019 Rapport 2019-06-11
Partisympatiundersökningen (PSU) november 2018 Rapport 2018-12-07
Partisympatiundersökningen (PSU) maj 2018 Rapport 2018-06-11
Partisympatiundersökningen (PSU) november 2017 Rapport 2017-12-08
Partisympatiundersökningen (PSU) maj 2017 Rapport 2017-06-02
Partisympatiundersökningen (PSU) november 2016 Rapport 2016-11-30
Partisympatiundersökningen (PSU) maj 2016 Rapport 2016-06-02
Partisympatiundersökningen (PSU) november 2015 Rapport 2015-12-03
Partisympatiundersökningen (PSU) maj 2015 Rapport 2015-06-08
Partisympatiundersökningen (PSU) november 2014 Rapport 2014-12-04
Partisympatiundersökningen (PSU) maj 2014 Rapport 2014-06-03
Ja och nej till euron – Folkomröstningen om euron 2003 Rapport 2004-10-08

Aktuellt

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

E-post
psu@scb.se

Leonora Uddhammar

Telefon
010-479 41 44
E-post
leonora.uddhammar@scb.se

Mikaela Järnbert

Telefon
010-479 42 43
E-post
mikaela.jarnbert@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/me0201