Till innehåll på sidan

Partisympatiundersökningen (PSU) i maj 2021 – Val idag.

Partisympatiundersökningen maj 2021

Statistiknyhet från SCB 2021-06-02 9.30

Partisympatiundersökningen visar valresultatet om det skulle vara riksdagsval i maj 2021, samt de förändringar som har skett sedan november 2020 och sedan riksdagsvalet 2018.

Vid ett val i maj 2021 skulle rösterna fördela sig på följande sätt (andel ± osäkerhetsmarginal).

Socialdemokraterna: 28,2 ± 1,1 procent
Moderaterna: 22,4 ± 1,0 procent
Sverigedemokraterna: 18,9 ± 0,9 procent
Centerpartiet: 9,5 ± 0,8 procent
Vänsterpartiet: 8,9 ± 0,7 procent
Kristdemokraterna: 4,5 ± 0,5 procent
Miljöpartiet: 3,8 ± 0,5 procent
Liberalerna: 2,5 ± 0,4 procent
Övriga partier: 1,4 ± 0,4 procent

Andelen osäkra i väljarkåren är drygt 13 procent i maj 2021.

Skattning av valresultatet ”om det varit val idag”. Maj 2021 och skillnaden mot riksdagsvalet 2018

diagram

Förändringen avser jämförelse mot riksdagsvalet 2018 i procentenheter. Statistiskt säkerställda förändringar markeras med en stjärna (*).

I tabellen nedan redovisas partiskattningar för maj 2021 och november 2020 samt det senaste valresultatet. I tabellen visas även förändringar jämfört med undersökningsresultatet i november 2020 och riksdagsvalet 2018. Statistiskt säkerställda förändringar markeras med en stjärna (*).

Skattning av valresultatet ”om det varit val idag”. Maj 2021

Frågetyp: Vilket parti skulle du rösta på om det vore riksdagsval någon av de närmaste dagarna ?

 Skattning maj
2021
Skattning november
2020
   
PartiProcentOsäkerhets-
marginal
ProcentOsäkerhets-
marginal
Förändring
sedan
november 2020
Valet
2018
Förändring
sedan
valet 2018
C 9,5 ±0,8 7,6 ±0,6 1,9* 8,6 0,9*
L 2,5 ±0,4 3,0 ±0,4 ‑0,5* 5,5 ‑3,0*
M 22,4 ±1,0 22,1 ±1,0 0,3 19,8 2,6*
KD 4,5 ±0,5 5,4 ±0,6 ‑0,9* 6,3 ‑1,8*
S 28,2 ±1,1 29,4 ±1,1 ‑1,2* 28,3 ‑0,1
V 8,9 ±0,7 9,3 ±0,7 ‑0,4 8,0 0,9*
MP 3,8 ±0,5 4,2 ±0,6 ‑0,4 4,4 ‑0,6*
SD 18,9 ±0,9 17,6 ±0,9 1,3* 17,5 1,4*
övr 1,4 ±0,4 1,5 ±0,5 ‑0,1 1,5 ‑0,1

* Förändringen är statistiskt säkerställd (signifikant).

Partierna i maj 2021

Nedan beskrivs förändringarna för samtliga partier jämfört med undersökningen i november 2020 samt med riksdagsvalet i september 2018. Dessutom beskrivs väljarflöden mellan partierna, i procent av väljarkåren. Vi redovisar endast väljarflöden som är statistiskt säkerställda.

Centerpartiet

Vid ett riksdagsval i maj 2021 skulle Centerpartiet få 9,5 ± 0,8 procent av rösterna. Det är en statistiskt säkerställd ökning jämfört med både november 2020 och riksdagsvalet 2018.

Centerpartiet har i förhållande till november 2020 en statistiskt säkerställd nettovinst på cirka 0,5 procent av väljarkåren från Liberalerna.

Jämfört med riksdagsvalet 2018 noteras statistiskt säkerställda nettovinster på cirka 1,0 procent från Liberalerna och cirka 0,3 procent från Miljöpartiet.

Liberalerna

Liberalerna skulle få 2,5 ± 0,4 procent av rösterna vid ett val i maj 2021. Det är en statistiskt säkerställd minskning både jämfört med november 2020 och riksdagsvalet 2018.

Liberalerna har i förhållande till november 2020 en statistiskt säkerställd nettoförlust på cirka 0,5 procent av väljarkåren till Centerpartiet.

I förhållande till riksdagsvalet 2018 har Liberalerna statistiskt säkerställda nettoförluster på cirka 1,3 procent till Moderaterna, cirka 1,0 procent till Centerpartiet och cirka 0,6 procent till Socialdemokraterna.

Moderaterna

Om det varit val i maj 2021 skulle Moderaterna få 22,4 ± 1,0 procent av rösterna. Det är inte någon statistiskt säkerställd förändring jämfört med november 2020 men en statistiskt säkerställd ökning jämfört med riksdagsvalet 2018.

I förhållande till riksdagsvalet 2018 har Moderaterna statistiskt säkerställda nettovinster på cirka 1,4 procent från Kristdemokraterna, cirka 1,3 procent från Liberalerna och cirka 0,7 procent från Socialdemokraterna.

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna skulle få 4,5 ± 0,5 procent av rösterna vid ett val i maj 2021. Det är en statistiskt säkerställd minskning, både jämfört med november 2020 och riksdagsvalet 2018.

Jämfört med riksdagsvalet 2018 noteras en statistiskt säkerställd nettoförlust på cirka 1,4 procent till Moderaterna.

Socialdemokraterna

Socialdemokraterna skulle få 28,2 ± 1,1 procent av rösterna vid ett val i maj 2021. Det är en statistiskt säkerställd minskning jämfört med november 2020 men inte någon statistiskt säkerställd förändring jämfört med riksdagsvalet 2018.

I förhållande till riksdagsvalet 2018 noteras statistiskt säkerställda nettovinster på cirka 0,6 procent från Liberalerna och cirka 0,4 procent från Miljöpartiet. Samtidigt noteras statistiskt säkerställda nettoförluster på cirka 0,7 procent till Moderaterna och cirka 0,6 procent till Sverigedemokraterna.

Vänsterpartiet

Vid ett val i maj 2021 skulle Vänsterpartiet få 8,9 ± 0,7 procent av rösterna. Det är inte någon statistiskt säkerställd förändring jämfört med november 2020 men en statistiskt säkerställd ökning jämfört med riksdagsvalet 2018.

Jämfört med riksdagsvalet 2018 har Vänsterpartiet statistiskt säkerställda nettovinster på cirka 0,4 procent från Miljöpartiet och cirka 0,2 procent från gruppen ”övriga partier”.

Miljöpartiet

Om det varit val i maj 2021 skulle Miljöpartiet få 3,8 ± 0,5 procent av rösterna. Det är inte någon statistiskt säkerställd förändring jämfört med november 2020 men en statistiskt säkerställd minskning jämfört med riksdagsvalet 2018.

Jämfört med riksdagsvalet 2018 har Miljöpartiet statistiskt säkerställda nettoförluster på cirka 0,4 procent till Socialdemokraterna, cirka 0,4 procent till Vänsterpartiet och cirka 0,3 procent till Centerpartiet.

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna skulle få 18,9 ± 0,9 procent av rösterna vid ett val i maj 2021. Det är en statistiskt säkerställd ökning både jämfört med november 2020 och riksdagsvalet 2018.

Jämfört med riksdagsvalet 2018 noteras en statistiskt säkerställd nettovinst på cirka 0,6 procent från Socialdemokraterna.

”Övriga partier"

Gruppen ”övriga partier” skulle få 1,4 ± 0,4 procent av rösterna vid val i maj 2021. Det är inte någon statistiskt säkerställd förändring, varken jämfört med november 2020 eller riksdagsvalet 2018.

Jämfört med riksdagsvalet 2018 noteras en statistiskt säkerställd nettoförlust på cirka 0,2 procent till Vänsterpartiet.

Figur 1 Nettoflöden från november 2020 till maj 2021. Procent av väljarkåren*

diagram

* I figur 1 åskådliggörs statistiskt säkerställda nettoflöden från november 2020 till maj 2021 för de olika partierna. Siffrorna anger signifikanta nettovinster respektive nettoförluster i procent av väljarkåren. Flödena baseras på samtliga som lämnat partisvar eller svarat "vet ej" på frågan om vilket parti man skulle rösta på i val vid respektive undersökningstillfälle. Flödena kan inte användas för att beräkna totalförändringarna i partiernas väljarandelar från november 2020, bland annat eftersom endast signifikanta flöden redovisas och då det förekommer flöden mellan partier och ”vet ej”-gruppen. (Ovägda underlag återfinns i tabell 22 i tabellpublikationen som publiceras 8 juni.)

Figur 2 Nettoflöden från riksdagsvalet 2018 till maj 2021. Procent av väljarkåren*

diagram

* I figur 2 åskådliggörs statistiskt säkerställda nettoflöden i väljarkåren från riksdagsvalet 2018 till maj 2021 för de olika partierna. Siffrorna anger signifikanta nettovinster respektive nettoförluster i procent av väljarkåren. Flödena baseras på samtliga som både lämnat uppgift om valt parti i riksdagsvalet 2018 och vilket parti man skulle rösta på vid val i maj 2021. Flödena kan inte användas för att beräkna totalförändringarna i partiernas väljarandelar från valet 2018, bland annat eftersom endast signifikanta flöden redovisas och då det förekommer flöden mellan partier och ”vet ej”-gruppen. (Ovägda underlag återfinns i tabell 21 i tabellpublikationen som publiceras 8 juni.)

Skattning av valresultatet ”om det varit val idag”, kvinnor (K) och män (M). Maj 2021

diagram

Skattning av valresultatet ”om det varit val idag”, kvinnor och män. Maj 2021
PartiKvinnorMänTotalt
 ProcentOsäkerhets-
marginal
ProcentOsäkerhets-
marginal
ProcentOsäkerhets
marginal
C 10,5 ±1,3 8,5 ±1,1 9,5 ±0,8
L 2,5 ±0,6 2,5 ±0,6 2,5 ±0,4
M 22,3 ±1,7 22,5 ±1,6 22,4 ±1,0
KD 4,6 ±0,9 4,4 ±0,8 4,5 ±0,5
S 32,5 ±1,9 23,8 ±1,7 28,2 ±1,1
V 11,1 ±1,3 6,7 ±0,9 8,9 ±0,7
MP 4,7 ±0,8 2,9 ±0,8 3,8 ±0,5
SD 10,8 ±1,3 26,9 ±1,8 18,9 ±0,9
övr 0,9 ±0,4 1,8 ±0,7 1,4 ±0,4

Skattning av valresultatet ”om det varit val idag” efter region . Maj 2021. Procent
Parti C L M KD S V MP SD Övr
  % ± % ± % ± % ± % ± % ± % ± % ± % ±
Sydsverige 9,4 ±2,4 1,8 ±1,0 22,0 ±3,3 2,8 ±1,3 27,3 ±3,9 7,1 ±2,1 3,1 ±1,5 25,2 ±3,8 .. ..
Småland med öarna 12,9 ±3,3 1,1 ±1,0 23,3 ±4,6 5,3 ±2,2 29,4 ±4,8 5,5 ±2,5 3,1 ±1,7 17,8 ±4,3 .. ..
Västsverige 8,7 ±1,9 2,8 ±1,0 23,8 ±2,9 5,5 ±1,5 25,4 ±2,9 9,1 ±1,9 4,8 ±1,7 18,7 ±2,9 1,2 ±0,8
Stockholms län exkl. Stockholms kommun 8,0 ±2,5 2,5 ±1,3 31,2 ±4,0 5,2 ±2,2 23,5 ±3,8 7,0 ±2,2 4,4 ±1,8 17,0 ±3,5 .. ..
Stockholms kommun 10,6 ±3,0 4,4 ±1,8 20,2 ±3,9 2,8 ±1,4 26,6 ±4,3 16,0 ±3,3 6,3 ±2,3 11,6 ±3,4 1,6 ±1,2
Östra Mellansverige 8,9 ±2,1 2,1 ±1,0 21,9 ±3,1 4,9 ±1,5 27,6 ±3,4 8,6 ±2,0 3,6 ±1,3 20,9 ±3,4 1,3 ±1,0
Norra Mellansverige 8,3 ±2,8 2,0 ±1,8 19,2 ±4,1 4,3 ±2,0 32,3 ±5,2 9,9 ±3,5 1,5 ±1,1 19,7 ±4,4 2,8 ±1,8
Mellersta och övre Norrland 11,2 ±3,5 3,2 ±1,7 12,9 ±3,5 4,7 ±2,1 39,9 ±5,1 9,6 ±2,9 2,2 ±1,4 15,7 ±3,9 .. ..
Totalt 9,5 ±0,8 2,5 ±0,4 22,4 ±1,0 4,5 ±0,5 28,2 ±1,1 8,9 ±0,7 3,8 ±0,5 18,9 ±0,9 1,4 ±0,4

Definitioner och förklaringar

PSU i maj 2021 genomfördes med ett riksomfattande slumpmässigt urval omfattande 9 216 i riksdagsval röstberättigade personer utan övre åldersgräns. Svar från dessa personer samlas in genom såväl telefonintervjuer som webbenkät. I likhet med tidigare undersökningar används alla tillgängliga telefonnummer, både till mobila och fasta telefoner, för att kontakta de utvalda personerna.

Av urvalet har 29,3 procent ej anträffats, 2,5 procent har varit förhindrade att medverka och 17,8 procent har inte velat delta i intervjun. Det totala individbortfallet uppgår till 49,5 procent. Det totala antalet svarande är 4 656, vilket motsvarar 50,5 procent. En mer utförlig bortfallsredovisning tillgängliggörs i samband med publiceringen den 8 juni.

Data samlades in under perioden 28 april till 27 maj.

Resultaten presenteras i form av  punktskattningar ± osäkerhetsmarginaler. Det intervall som bildas av procentskattningen ± osäkerhetsmarginalen blir här ett 95-procentigt osäkerhetsintervall, dvs. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller det riktiga populationsvärdet om inga systematiska fel förekommer.

Nästa publiceringstillfälle

Den 8 juni publiceras uppgifter om partisympatier i maj 2021, totalt och i olika demografiska grupper. SCB har valt att dela upp publiceringen av Partisympatiundersökningen dels för att kunna publicera ”Val idag-skattningen” så snart som möjligt efter avslutad datainsamling, dels för att tydliggöra att det rör sig om två olika mått. ”Val idag-skattningen” mäts med frågan ”Vilket parti skulle du rösta på om det vore riksdagsval någon av de närmaste dagarna?”, medan partisympati mäts med frågorna ”Är det något av de politiska partierna som står dig närmare än de andra?” och ”Men vilket parti har du störst sympati för?”.

Publiceringen den 8 juni innehåller även uppgifter om EU- och eurosympatier, totalt och i olika demografiska grupper.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för demokratistatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
fax 08-506 947 72

E-post
psu@scb.se

Förfrågningar

Amanda Hansson

Telefon
010-479 44 87
E-post
amanda.hansson@scb.se

Mikaela Järnbert

Telefon
010-479 42 43
E-post
mikaela.jarnbert@scb.se