Till innehåll på sidan

Partisympatiundersökningen (PSU) i november 2022 - Val idag

Partisympatiundersökningen november 2022

Statistiknyhet från SCB 2022-12-01 8.00

Partisympatiundersökningen visar valresultatet om det skulle vara riksdagsval i november 2022, samt de förändringar som har skett sedan riksdagsvalet 2022.

Vid ett val i november 2022 skulle rösterna fördela sig på följande sätt (andel ± osäkerhetsmarginal).

Socialdemokraterna: 34,6 procent ± 1,2 procentenheter
Moderaterna: 18,9 procent ± 0,9 procentenheter
Sverigedemokraterna: 18,2 procent ± 0,8 procentenheter
Vänsterpartiet: 7,6 procent ± 0,8 procentenheter
Centerpartiet: 5,4 procent ± 0,5 procentenheter
Kristdemokraterna: 4,9 procent ± 0,5 procentenheter
Miljöpartiet: 4,4 procent ± 0,5 procentenheter
Liberalerna: 4,1 procent ± 0,5 procentenheter
Övriga partier: 1,9 procent ± 0,4 procentenheter

Andelen osäkra i väljarkåren är 13,8 procent (± 1,3 procentenheter) i november 2022.

Skattning av valresultatet ”om det varit val idag”. November 2022 och skillnaden mot riksdagsvalet 2022

diagram

Förändringen avser jämförelse mot riksdagsvalet 2022 i procentenheter. Statistiskt säkerställda förändringar markeras med en stjärna (*).

I tabellen nedan redovisas partiskattningar för november 2022 och förändringar jämfört med riksdagsvalet 2022. Statistiskt säkerställda förändringar markeras med en stjärna (*).

Skattning av valresultatet ”om det varit val idag”. November 2022

Frågetyp: Vilket parti skulle du rösta på om det vore riksdagsval någon av de närmaste dagarna?

  Skattning november 2022    
Parti Procent Osäkerhets-
marginal
Valet
2022
Förändring
sedan
valet 2022
C 5,4 ±0,5 6,7 ‑1,3*
L 4,1 ±0,5 4,6 ‑0,5
M 18,9 ±0,9 19,1 ‑0,2
KD 4,9 ±0,5 5,3 ‑0,4
S 34,6 ±1,2 30,3 4,3*
V 7,6 ±0,8 6,7 0,9*
MP 4,4 ±0,5 5,1 ‑0,7*
SD 18,2 ±0,8 20,5 ‑2,3*
övr 1,9 ±0,4 1,5 0,4

* Förändringen är statistiskt säkerställd (signifikant).

Partierna i november 2022

Nedan beskrivs förändringarna för samtliga partier jämfört med riksdagsvalet i september 2022. Dessutom beskrivs väljarflöden mellan partierna, i procent av väljarkåren. Vi redovisar endast väljarflöden som är statistiskt säkerställda.

Centerpartiet

Vid ett riksdagsval i november 2022 skulle Centerpartiet få 5,4 ± 0,5 procent av rösterna. Det är en statistiskt säkerställd minskning jämfört med riksdagsvalet 2022.

Jämfört med riksdagsvalet 2022 noteras en statistiskt säkerställd nettoförlust på cirka 0,9 procent till Socialdemokraterna.

Liberalerna

Liberalerna skulle få 4,1 ± 0,5 procent av rösterna vid ett val i november 2022. Det är inte någon statistiskt säkerställd förändring jämfört med riksdagsvalet 2022.

I förhållande till riksdagsvalet 2022 har Liberalerna en statistiskt säkerställd nettoförlust på cirka 0,3 procent till Socialdemokraterna.

Moderaterna

Om det varit val i november 2022 skulle Moderaterna få 18,9 ± 0,9 procent av rösterna. Det är inte någon statistiskt säkerställd förändring jämfört med riksdagsvalet 2022.

I förhållande till riksdagsvalet 2022 har Moderaterna statistiskt säkerställda nettovinster på cirka 0,7 procent från Sverigedemokraterna och cirka 0,3 procent från Kristdemokraterna. Samtidigt har Moderaterna en statistiskt säkerställd nettoförlust på cirka 0,6 procent till Socialdemokraterna.

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna skulle få 4,9 ± 0,5 procent av rösterna vid ett val i november 2022. Det är inte någon statistiskt säkerställd förändring jämfört med riksdagsvalet 2022.

Kristdemokraterna har i förhållande till riksdagsvalet 2022 en statistiskt säkerställd nettovinst på cirka 0,3 procent från Sverigedemokraterna. Samtidigt har Kristdemokraterna statistiskt säkerställda nettoförluster på cirka 0,3 procent till Moderaterna och cirka 0,2 procent till Socialdemokraterna.

Socialdemokraterna

Socialdemokraterna skulle få 34,6 ± 1,2 procent av rösterna vid ett val i november 2022. Det är en statistiskt säkerställd ökning jämfört med riksdagsvalet 2022.

I förhållande till riksdagsvalet 2022 noteras statistiskt säkerställda nettovinster på cirka 0,9 procent från Centerpartiet, cirka 0,6 procent från Moderaterna, cirka 0,5 procent från Miljöpartiet, cirka 0,3 procent från Liberalerna samt cirka 0,2 procent från Kristdemokraterna.

Vänsterpartiet

Vid ett val i november 2022 skulle Vänsterpartiet få 7,6 ± 0,8 procent av rösterna. Det är en statistiskt säkerställd ökning jämfört med riksdagsvalet 2022.

För Vänsterpartiet noteras inga statistiskt säkerställda nettoflöden från riksdagsvalet till november 2022.

Miljöpartiet

Om det varit val i november 2022 skulle Miljöpartiet få 4,4 ± 0,5 procent av rösterna. Det är en statistiskt säkerställd minskning jämfört med riksdagsvalet 2022.

Jämfört med riksdagsvalet 2022 noteras en statistiskt säkerställd nettoförlust på cirka 0,5 procent till Socialdemokraterna.

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna skulle få 18,2 ± 0,8 procent av rösterna vid ett val i november 2022. Det är en statistiskt säkerställd minskning jämfört med riksdagsvalet 2022.

I förhållande till riksdagsvalet 2022 noteras statistiskt säkerställda nettoförluster på cirka 0,7 procent till Moderaterna och cirka 0,3 procent till Kristdemokraterna.

”Övriga partier"

Gruppen ”övriga partier” skulle få 1,9 ± 0,4 procent av rösterna vid ett val i november 2022. Det är inte någon statistiskt säkerställd förändring jämfört med riksdagsvalet 2022.

Figur 1. Nettoflöden från riksdagsvalet 2022 till november 2022. Procent av väljarkåren*

diagram

* I figur 1 åskådliggörs statistiskt säkerställda nettoflöden i väljarkåren från riksdagsvalet 2022 till november 2022 för de olika partierna. Siffrorna anger signifikanta nettovinster respektive nettoförluster i procent av väljarkåren. Flödena baseras på samtliga som både lämnat uppgift om valt parti i riksdagsvalet 2022 och vilket parti man skulle rösta på vid val i november 2022. Flödena kan inte användas för att beräkna totalförändringarna i partiernas väljarandelar från valet 2022, bland annat eftersom endast signifikanta flöden redovisas och då det förekommer flöden mellan partier och ”vet ej”-gruppen. (Ovägda underlag återfinns i tabell 21 i tabellpublikationen som publiceras 7 december.)

Skattning av valresultatet ”om det varit val idag”, kvinnor (K) och män (M). November 2022

diagram

Skattning av valresultatet ”om det varit val idag”, kvinnor och män. November 2022
Parti Kvinnor Män Totalt
  Procent Osäkerhets-
marginal
Procent Osäkerhets-
marginal
Procent Osäkerhets-
marginal
C 6,5 ±1,0 4,3 ±0,7 5,4 ±0,5
L 3,6 ±0,8 4,6 ±0,9 4,1 ±0,5
M 16,9 ±1,6 20,9 ±1,6 18,9 ±0,9
KD 5,3 ±0,9 4,6 ±0,9 4,9 ±0,5
S 40,2 ±2,1 29,0 ±2,0 34,6 ±1,2
V 7,6 ±1,1 7,6 ±1,3 7,6 ±0,8
MP 5,5 ±0,9 3,3 ±0,7 4,4 ±0,5
SD 13,4 ±1,6 23,0 ±1,8 18,2 ±0,8
övr 1,0 ±0,6 2,7 ±0,6 1,9 ±0,4

Skattning av valresultatet ”om det varit val idag” efter region. November 2022. Procent
Region C L M KD S V MP SD Övr
  % ± % ± % ± % ± % ± % ± % ± % ± % ±
Sydsverige 4,6 ±1,6 4,3 ±1,4 21,7 ±3,6 3,8 ±1,6 36,4 ±4,4 6,4 ±2,4 3,0 ±1,2 18,3 ±3,6 1,5 ±1,3
Småland med öarna 6,8 ±2,7 4,3 ±2,1 19,4 ±4,2 8,1 ±3,2 31,3 ±5,1 4,9 ±2,7 3,9 ±2,0 19,4 ±4,8 1,8 ±1,5
Västsverige 3,7 ±1,2 3,7 ±1,4 18,8 ±2,8 5,8 ±1,7 32,0 ±3,6 9,0 ±2,3 4,1 ±1,2 20,3 ±3,0 2,7 ±1,4
Stockholms län exkl. Stockholms kommun 5,1 ±1,8 5,3 ±2,1 25,1 ±3,9 4,1 ±1,9 34,8 ±4,5 5,4 ±1,8 4,0 ±1,9 14,6 ±3,5 1,6 ±1,2
Stockholms kommun 7,2 ±2,4 7,0 ±2,9 16,4 ±3,9 2,7 ±1,6 33,8 ±5,0 12,1 ±3,4 8,2 ±2,9 10,6 ±4,0 .. ..
Östra Mellansverige 6,7 ±2,3 3,1 ±1,2 17,7 ±3,0 4,5 ±1,5 33,8 ±4,0 9,4 ±2,7 4,6 ±1,8 18,2 ±3,5 1,8 ±1,3
Norra Mellansverige 4,4 ±2,0 2,7 ±2,3 15,4 ±4,0 5,0 ±2,3 39,4 ±5,7 5,9 ±2,9 4,3 ±2,6 21,6 ±5,2 .. ..
Mellersta och övre Norrland 6,2 ±2,3 2,8 ±2,2 13,3 ±4,2 6,0 ±2,8 38,4 ±5,5 6,0 ±2,6 4,6 ±1,9 21,3 ±5,2 1,5 ±1,4
Totalt 5,4 ±0,5 4,1 ±0,5 18,9 ±0,9 4,9 ±0,5 34,6 ±1,2 7,6 ±0,8 4,4 ±0,5 18,2 ±0,8 1,9 ±0,4

Regional indelning

Sydsverige; Blekinge och Skåne län
Småland med öarna; Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län
Västsverige; Hallands och Västra Götalands län
Östra Mellansverige; Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län
Norra Mellansverige; Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län
Mellersta och övre Norrland; Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län

En tabell med regionala resultat från undersökningarna som genomförts under nuvarande och två senaste mandatperioder finns i SCB:s statistikdatabas: Statistikdatabasen

Definitioner och förklaringar

PSU i november 2022 genomfördes med ett riksomfattande slumpmässigt urval omfattande 9 177 i riksdagsval röstberättigade personer utan övre åldersgräns. Svar från dessa personer samlas in genom såväl telefonintervjuer som webbenkät. I likhet med tidigare undersökningar används alla tillgängliga telefonnummer, både till mobila och fasta telefoner, för att kontakta de utvalda personerna.

Av urvalet har 30,7 procent ej anträffats, 2,4 procent har varit förhindrade att medverka och 22,6 procent har inte velat delta i intervjun. Det totala individbortfallet uppgår till 55,6 procent. Det totala antalet svarande är 4 070, vilket motsvarar 44,4 procent. En mer utförlig bortfallsredovisning redovisas i undersökningens kvalitetsdeklaration.

Data samlades in under perioden 27 oktober till 24 november.

Resultaten presenteras i form av punktskattningar ± osäkerhetsmarginaler. Det intervall som bildas av procentskattningen ± osäkerhetsmarginalen blir här ett 95-procentigt osäkerhetsintervall, dvs. ett intervall som med 95 procents säkerhet innehåller det riktiga populationsvärdet om inga systematiska fel förekommer.

Nästa publiceringstillfälle

Den 7 december publiceras uppgifter om partisympatier i november 2022, totalt och i olika demografiska grupper. SCB har valt att dela upp publiceringen av Partisympatiundersökningen dels för att kunna publicera ”Val idag-skattningen” så snart som möjligt efter avslutad datainsamling, dels för att tydliggöra att det rör sig om två olika mått. ”Val idag-skattningen” mäts med frågan ”Vilket parti skulle du rösta på om det vore riksdagsval någon av de närmaste dagarna?”, medan partisympati mäts med frågorna ”Är det något av de politiska partierna som står dig närmare än de andra?” och ”Men vilket parti har du störst sympati för?”.

Publiceringen den 7 december innehåller även uppgifter om EU- och eurosympatier, totalt och i olika demografiska grupper, samt Natosympatier.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

Förfrågningar

Leonora Uddhammar

Telefon
010-479 41 44
E-post
leonora.uddhammar@scb.se

Mikaela Järnbert

Telefon
010-479 42 43
E-post
mikaela.jarnbert@scb.se