Till innehåll på sidan

Byten av elleverantör (elhandelsföretag)

Antal leverantörsbyten som kunder gjort mellan elhandelsföretag, preliminär statistik

  Månadsvärde Tolvmånadersperiod
  jul 20 jul 21 Föränd-
ring %
jun 2019–
jul 2020
jun 2020–
jul 2021
Föränd-
ring %
Antal byten efter kundkategori            
Hushållskunder 47 172 31 209 ‑33,8 511 861 466 708 ‑8,8
Andra kunder 5 457 6 483 18,8 81 003 73 909 ‑8,8
Summa 52 629 37 692 ‑15,0 592 864 540 617 ‑17,6
Beräknad årsvolym, GWh[1]            
Hushållskunder 376 257 ‑31,6 4 470 4 009 ‑10,3
Andra kunder 373 1 048 181,0 8 420 9 980 18,5
Summa 749 1 305 149,3 12 890 13 989 8,2

1) 1 Gigawattimma (GWh) = 1 000 000 kilowattimmar (kWh)

Kommentarer

Elproduktionen gällande vattenkraft har reviderats avseende mars 2020. Revideringen innebär att posterna för Elförluster och Bostäder och service har ändrats. Kontakta oss gärna för mer information.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-09-10

Har du frågor om statistiken?

Mattias Arvidsson

Telefon
010-479 66 83
E-post
mattias.arvidsson@scb.se