Till innehåll på sidan

Byten av elleverantör (elhandelsföretag)

Antal leverantörsbyten som kunder gjort mellan elhandelsföretag, preliminär statistik

  Månadsvärde Tolvmånadersperiod
  aug 19 aug 20 Föränd-
ring %
sep 2018–
aug 2019
sep 2019–
aug 2020
Föränd-
ring %
Antal byten efter kundkategori            
Hushållskunder 35 538 38 540 8,4 489 434 514 863 5,2
Andra kunder 3 706 3 703 ‑0,1 88 185 81 000 ‑8,1
Summa 39 244 42 243 7,6 577 619 595 863 3,2
Beräknad årsvolym, GWh[1]            
Hushållskunder 316 323 2,2 4 489 4 477 ‑0,3
Andra kunder 209 163 ‑22,0 7 588 8 374 10,4
Summa 525 486 ‑7,4 12 077 12 851 6,4

1) 1 Gigawattimma (GWh) = 1 000 000 kilowattimmar (kWh)

Kommentarer

Elproduktionen gällande vattenkraft har reviderats avseende mars 2020. Revideringen innebär att posterna för Elförluster och Bostäder och service har ändrats. Kontakta oss gärna för mer information.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-10-09

Har du frågor om statistiken?

Mattias Arvidsson

Telefon
010-479 66 83
E-post
mattias.arvidsson@scb.se