Till innehåll på sidan

Byten av elleverantör (elhandelsföretag)

Antal leverantörsbyten som kunder gjort mellan elhandelsföretag, preliminär statistik

  Månadsvärde Tolvmånadersperiod
  maj 19 maj 20 Föränd-
ring %
jun 2018–
maj 2019
jun 2019–
maj 2020
Föränd-
ring %
Antal byten efter kundkategori            
Hushållskunder 34 643 44 684 29,0 492 967 495 361 0,5
Andra kunder 4 176 5 768 38,1 86 765 80 758 ‑6,9
Summa 38 819 50 452 30,0 579 732 576 119 ‑0,6
Beräknad årsvolym, GWh[1]            
Hushållskunder 295 381 29,2 4 553 4 407 ‑3,2
Andra kunder 333 216 ‑35,1 7 687 9 136 18,9
Summa 628 597 ‑4,9 12 240 13 543 10,6

1) 1 Gigawattimma (GWh) = 1 000 000 kilowattimmar (kWh)

Kommentarer

Elproduktionen gällande vattenkraft har reviderats avseende mars 2020. Revideringen innebär att posterna för Elförluster och Bostäder och service har ändrats. Kontakta oss gärna för mer information.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-07-10

Har du frågor om statistiken?

Mattias Arvidsson

Telefon
010-479 66 83
E-post
mattias.arvidsson@scb.se