Till innehåll på sidan

Månatlig elstatistik och byten av elleverantör

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-02-09

Statistiken visar bland annat elanvändningen efter användningsområde, eltillförsel efter produktionsslag och byten av elleverantör efter kundkategori.

För den här statistiken ansvarar:
Energimyndigheten

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Mattias Arvidsson

Telefon
010-479 66 83
E-post
mattias.arvidsson@scb.se

Etiketter

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/en0108