Till innehåll på sidan

Elförsörjning 2020

Översikt över eltillförsel och elanvändning i GWh 2020, preliminära uppgifter enligt SNI 2007

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Summa
TILLFÖRSEL                          
Produktion inom landet 16 689 15 450 16 395 13 638 12 076 10 209 10 917 10 368         105 741
Vattenkraft (inkl pumpkraft), netto 5 931 6 442 6 998 6 218 6 079 5 341 4 692 5 866         47 567
Vindkraft 3 514 3 051 2 975 2 503 1 668 1 152 1 770 1 204         17 837
Kärnkraft (kondens), netto 5 760 4 684 5 181 3 953 3 398 2 890 3 656 2 563         32 085
Konventionell värmekraft, netto 1 484 1 273 1 240 964 931 826 798 735         8 251
mottryck, industriellt 614 518 529 512 530 500 473 490         4 166
mottryck, kraftvärmeverk [1] 795 693 641 362 296 211 222 193         3 414
kondens 74 60 69 89 104 114 104 52         667
gasturbin m,m, 1 0 1 1 0 1 0 0         4
Import [2] 355 731 607 640 914 1 190 1 282 1 519         7 237
SUMMA TILLFÖRSEL 17 044 16 180 17 002 14 277 12 990 11 399 12 199 11 886         112 977
ANVÄNDNING                          
Export [2] 3 588 3 201 3 712 3 257 2 359 2 472 3 602 2 609         24 802
Förbrukning inom landet 13 456 12 979 13 290 11 020 10 631 8 927 8 597 9 277         88 177
Mineralutvinning och tillverkning (SNI 05-33) 4 294 4 192 4 375 3 822 3 820 3 783 3 340 3 829         31 455
El-, gas-, värme- och vattenverk (SNI 35-36) [3] 436 423 433 318 303 224 200 212         2 549
Järn- och spårvägar, busstrafik (SNI49) 262 256 243 198 187 175 175 189         1 685
Bostäder, service m,m, [4] 7 302 7 027 7 075 5 823 5 553 4 120 4 276 4 313         45 489
Bostäder, temp,korr [4] 8 376 7 347 7 488 6 054 5 331 4 487 4 120 4 415         47 618
Förluster 1 162 1 081 1 164 859 768 625 606 734         6 999
stamnätsförluster 344 318 369 313 255 267 276 354         2 497
övriga förluster 818 763 795 546 513 358 330 380         4 503
SUMMA ANVÄNDNING 17 044 16 180 17 002 14 277 12 990 11 399 12 199 11 886         112 977

1) Inkl. dieselkraftverk.

2) Redovisningen av bruttoöverföring till Sverige (import) och från Sverige (export) har ändrats i enlighet med utrikeshandelsstatistiken. Ändringen har gjorts fr.o.m. januari 2007 och bakåt för åren 2005 och 2006.

3) Exkl. egenförbrukning i kraftstationer.

4) Bostäder, service m.m. framkommer beräkningsmässigt som restpost. De temperaturkorrigerade värdena är korrigerade för effekten av utetemperaturens avvikelser från periodens "normaltemperatur".

Kommentarer

Elproduktionen gällande vattenkraft har reviderats avseende mars 2020. Revideringen innebär att posterna för Elförluster och Bostäder och service har ändrats. Kontakta oss gärna för mer information.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-10-09

Har du frågor om statistiken?

Mattias Arvidsson

Telefon
010-479 66 83
E-post
mattias.arvidsson@scb.se