Till innehåll på sidan

Elproduktion efter produktionsslag månadsvis

Månatlig elproduktion fördelat på produktionsslag i GWh, preliminära uppgifter

  Månadsvärde Tolvmånadersperiod
  okt 19 okt 20 Föränd-
ring %
nov 2018–
okt 2019
nov 2019–
okt 2020
Föränd-
ring %
Total elproduktion netto 13 924 12 868 ‑7,6 163 786 160 503 ‑2,0
Konventionell värmekraft, netto, icke-förnybart [1] 161 174 8,1 3 172 1 869 ‑41,1
Konventionell värmekraft, netto, förnybart [2] 1 007 853 ‑15,3 12 883 11 362 ‑11,8
Vindkraft 1 638 2 227 36,0 19 242 26 396 37,2
Vattenkraft (inkl, pumpkraft), netto 5 660 5 702 0,7 63 763 70 390 10,4
Kärnkraft (kondens), netto 5 457 3 911 ‑28,3 64 726 50 485 ‑22,0

1) Naturgas, kol, olja, torv, icke-förnybart avfall samt övriga mindre vanliga icke-förnybara bränslen.

2) Fasta biobränslen, biogas, förnybart avfall samt övriga mindre vanliga förnybara bränslen.

Kommentarer

Elproduktionen gällande vattenkraft har reviderats avseende mars 2020. Revideringen innebär att posterna för Elförluster och Bostäder och service har ändrats. Kontakta oss gärna för mer information.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-12-11

Har du frågor om statistiken?

Mattias Arvidsson

Telefon
010-479 66 83
E-post
mattias.arvidsson@scb.se