Till innehåll på sidan

Elproduktion efter produktionsslag månadsvis

Månatlig elproduktion fördelat på produktionsslag i GWh, preliminära uppgifter

  Månadsvärde Tolvmånadersperiod
  aug 19 aug 20 Föränd-
ring %
sep 2018–
aug 2019
sep 2019–
aug 2020
Föränd-
ring %
Total elproduktion netto 10 807 10 368 ‑4,1 162 228 161 791 ‑0,3
Konventionell värmekraft, netto, icke-förnybart [1] 132 97 ‑26,5 3 206 1 804 ‑43,7
Konventionell värmekraft, netto, förnybart [2] 720 638 ‑11,4 12 807 11 513 ‑10,1
Vindkraft 1 197 1 204 0,5 19 883 25 095 26,2
Vattenkraft (inkl, pumpkraft), netto 3 827 5 866 53,3 61 463 70 147 14,1
Kärnkraft (kondens), netto 4 930 2 563 ‑48,0 64 869 53 233 ‑17,9

1) Fasta biobränslen, biogas, förnybart avfall samt övriga mindre vanliga förnybara bränslen.
2) Naturgas, kol, olja, torv, icke-förnybart avfall samt övriga mindre vanliga icke-förnybara bränslen.

Kommentarer

Elproduktionen gällande vattenkraft har reviderats avseende mars 2020. Revideringen innebär att posterna för Elförluster och Bostäder och service har ändrats. Kontakta oss gärna för mer information.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-10-09

Har du frågor om statistiken?

Mattias Arvidsson

Telefon
010-479 66 83
E-post
mattias.arvidsson@scb.se