Till innehåll på sidan

Elproduktion efter produktionsslag månadsvis

Månatlig elproduktion fördelat på produktionsslag i GWh, preliminära uppgifter

  Månadsvärde Tolvmånadersperiod
  maj 19 maj 20 Föränd-
ring %
jun 2018–
maj 2019
jun 2019–
maj 2020
Föränd-
ring %
Total elproduktion netto 12 738 12 076 ‑5,2 158 323 165 864 4,8
Konventionell värmekraft, netto, icke-förnybart [1] 118 141 19,4 3 281 1 827 ‑44,3
Konventionell värmekraft, netto, förnybart [2] 914 791 ‑13,5 12 579 11 682 ‑7,1
Vindkraft 1 409 1 669 18,5 19 548 24 579 25,7
Vattenkraft (inkl, pumpkraft), netto 5 368 6 079 13,2 58 418 67 914 16,3
Kärnkraft (kondens), netto 4 930 3 398 ‑31,1 64 496 59 861 ‑7,2

1) Naturgas, kol, olja, torv, icke-förnybart avfall samt övriga mindre vanliga icke-förnybara bränslen.
2) Fasta biobränslen, biogas, förnybart avfall samt övriga mindre vanliga förnybara bränslen.

Kommentarer

Elproduktionen gällande vattenkraft har reviderats avseende mars 2020. Revideringen innebär att posterna för Elförluster och Bostäder och service har ändrats. Kontakta oss gärna för mer information.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-07-10

Har du frågor om statistiken?

Mattias Arvidsson

Telefon
010-479 66 83
E-post
mattias.arvidsson@scb.se