Till innehåll på sidan

Import och export av el månadsvis

Månatlig import och export av el i GWh 2021, preliminära uppgifter

  Månadsvärde Tolvmånadersperiod
  jul 20 jul 21 Föränd-
ring %
jun 2019–
jul 2020
jun 2020–
jul 2021
Föränd-
ring %
Total nettoöverföring (import - export) ‑2 320 ‑2 369 2,1 ‑22 496 ‑26 000 15,6
Norge 1 196 593 ‑50,4 6 482 3 417 ‑47,3
Danmark ‑758 ‑599 ‑20,9 ‑4 079 ‑2 405 ‑41,0
Finland ‑1 758 ‑1 604 ‑8,8 ‑16 470 ‑18 128 10,1
Litauen ‑399 ‑389 ‑2,4 ‑3 263 ‑3 969 21,6
Tyskland ‑228 ‑143 ‑37,2 ‑1 693 ‑1 547 ‑8,6
Polen ‑374 ‑227 ‑39,3 ‑3 473 ‑3 369 ‑3,0
Total bruttoöverföring till Sverige 1 282 687 ‑46,4 11 686 10 188 ‑12,8
Norge 1 233 637 ‑48,4 9 078 7 367 ‑18,9
Danmark 43 41 ‑4,8 1 801 2 265 25,7
Finland 0,0 11 3 ‑72,1
Litauen 5 1 ‑90,3 249 108 ‑56,7
Tyskland 0 7 8 762,5 481 413 ‑14,1
Polen 1   65 33 ‑49,7
Total bruttoöverföring från Sverige 3 602 3 056 ‑15,2 34 181 36 188 5,9
Norge 37 44 18,8 2 596 3 950 52,1
Danmark 801 640 ‑20,1 5 880 4 670 ‑20,6
Finland 1 758 1 604 ‑8,8 16 481 18 131 10,0
Litauen 404 390 ‑3,6 3 512 4 076 16,1
Tyskland 229 151 ‑34,2 2 173 1 960 ‑9,8
Polen 374 228 ‑39,0 3 539 3 402 ‑3,9

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-09-10

Har du frågor om statistiken?

Mattias Arvidsson

Telefon
010-479 66 83
E-post
mattias.arvidsson@scb.se