Till innehåll på sidan

Kapitalplaceringar 4:e kvartalet 2020

Försäkringsföretagens kapitalplaceringar har ökat

Statistiknyhet från SCB och Finansinspektionen 2021-03-01 9.30

Under fjärde kvartalet 2020 steg marknadsvärdet på försäkringsföretagens placeringstillgångar till 5 661 miljarder kronor. Det kan jämföras med 5 489 miljarder vid föregående kvartals slut och 5 354 miljarder vid fjärde kvartalet 2019. Under perioden uppgick branschens nettoinvesteringar till 11 miljarder.

Stark utveckling av aktier och andelar

Marknadsvärdet på försäkringsföretagens innehav i aktier och andelar ökade med 178 miljarder kronor under fjärde kvartalet, från 3 549 miljarder till 3 727 miljarder. Totalt nettoinvesterade försäkringsföretagen 28 miljarder i aktier och andelar, varav 8 miljarder i svenska aktier, 5 miljarder i utländska aktier, 3 miljarder i teckningsoptioner och andra ägarandelar och 13 miljarder i investeringsfonder.

Utvecklingen drevs framförallt av svenska noterade aktier och investeringsfonder. Marknadsvärdet av innehav i räntebärande värdepapper uppvisade liten förändring under det fjärde kvartalet. Detta gäller både skade- och livförsäkringsföretagen.

Det stigande marknadsvärdet av försäkringsföretagens kapitalplaceringar speglades endast inom livförsäkringsbranschen. Skadeförsäkringsbolagens innehav är relativt oförändrade gentemot föregående kvartal.

Skade- och livförsäkring, värde av förvaltade tillgångar. Miljarder kronor
  Skadeförsäkring Livförsäkring
  Kvartal 4 Kvartal 3 Kvartal 4 Kvartal 3
Marknadsvärde 586 586 5 075 4 903
Nettotransaktioner ‑12 10 23 ‑2

Försäkringsföretagens placeringstillgångar
Kapitalplaceringar 4:e kvartalet 2020

Inbetalda premier och utbetalda försäkringsersättningar hos skadeförsäkringsföretagen

Försäkringsföretagens inbetalda premier uppgick till 71 miljarder. Det kan jämföras med 68 miljarder under samma period föregående år. De försäkringsgrenar med de största relativa ökningarna är avgångsbidragsförsäkring som har ökat med tolv procent och övrig egendom inklusive husdjursförsäkring som har ökat med drygt elva procent. Utbetalda försäkringsersättningar ökade även med tolv procent för den här försäkringsgrenen.

I övrigt uppgick branschens utbetalda försäkringsersättningar till 53 miljarder vilket kan jämföras med 55 miljarder under samma period föregående år. Denna minskning beror till stor del på kredit- och borgensförsäkring och Sjöfarts-, luftfarts och transportförsäkring.

Nästa publiceringstillfälle

2021-05-31 klockan 9.30.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Finansinspektionen

Adress
Box 7821
103 97 Stockholm

Producent

SCB, Enheten för finansmarknadsstatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Olof Hansson

Telefon
010-479 41 56
E-post
olof.hansson@scb.se

Farzad Ashouri

Telefon
010-479 41 13
E-post
farzad.ashouri@scb.se