Till innehåll på sidan

Försäkringsföretagens kapitalplaceringar

Nästa publicering: 2021-11-29

Statistiken visar hur de större försäkringsföretagen som står under Finansinspektionens tillsyn förvaltar sina tillgångar, vilka premier som betalas in respektive vilka belopp som betalas ut, hur bolagens finansiella skulder fördelas med mera. Statistiken innehåller även information om premieinkomster och försäkringsersättningar.

För den här statistiken ansvarar:
Finansinspektionen

Finansinspektionen logotyp

Hitta på sidan

Statistiknyheter

Kapitalplaceringar 2:a kvartalet 2021

2021-09-06

Under andra kvartalet 2021 steg marknadsvärdet på försäkringsföretagens placeringstillgångar till 6 327 miljarder kronor. Det kan jämföras med 6 083 miljarder vid föregående kvartals slut, och 5 268 miljarder vid andra kvartalet 2020.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Rapporter

Titel Typ Datum
Försäkringsföretagen under andra kvartalet 2017 SM 2017-09-07
Försäkringsföretagen under första kvartalet 2017 SM 2017-05-30
Försäkringsföretagen under fjärde kvartalet 2016 SM 2017-03-01

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Har du frågor om statistiken?

fmfi@scb.se

Olof Hansson

Telefon
010-479 41 56
E-post
olof.hansson@scb.se

Farzad Ashouri

Telefon
010-479 41 13
E-post
farzad.ashouri@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/fm0501