Till innehåll på sidan

Försäkringsföretagens kapitalplaceringar

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-03-01

Statistiken visar hur de större försäkringsföretagen som står under Finansinspektionens tillsyn förvaltar sina tillgångar, vilka premier som betalas in respektive vilka belopp som betalas ut, hur bolagens finansiella skulder fördelas med mera. Statistiken innehåller även information om premieinkomster och försäkringsersättningar.

För den här statistiken ansvarar:
Finansinspektionen

Statistiknyheter

Försäkringsföretagens kapitalplaceringar

2022-11-30

Under tredje kvartalet 2022 minskade marknadsvärdet på försäkringsföretagens placeringstillgångar till 6 095 miljarder kronor. Det kan jämföras med 6 098 miljarder vid föregående kvartals slut, och 6 403 miljarder vid tredje kvartalet 2021.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Försäkringsföretagen under andra kvartalet 2017 SM 2017-09-07
Försäkringsföretagen under första kvartalet 2017 SM 2017-05-30
Försäkringsföretagen under fjärde kvartalet 2016 SM 2017-03-01

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Har du frågor om statistiken?

fmfi@scb.se

Tina Hansson

Telefon
010-479 58 15
E-post
tina.hansson@scb.se

Nils-Henrik Jansson

Telefon
010-479 41 15
E-post
nils-henrik.jansson@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/fm0501