Till innehåll på sidan

Det yrkesmässiga fisket i sötvatten

Statistiken visar fångstkvantiteter och fångstvärden uppdelat på Vänern, Vättern, Hjälmaren, Mälaren och övriga inlandsvatten.

För den här statistiken ansvarar:
Havs- och vattenmyndigheten

Havs- och vattenmyndigheten logotyp

Hitta på sidan

Rapporter

Titel Typ Datum
Det yrkesmässiga fisket i sötvatten 2020 SM 2021-06-11
Det yrkesmässiga fisket i sötvatten 2019 SM 2020-06-12
Det yrkesmässiga fisket i sötvatten 2018 SM 2019-06-10
Det yrkesmässiga fisket i sötvatten 2017 SM 2018-06-01
Det yrkesmässiga fisket i sötvatten 2016 SM 2017-05-04
Det yrkesmässiga fisket i sötvatten 2015 SM 2016-05-27
Det yrkesmässiga fisket i sötvatten 2014 SM 2015-05-29
Det yrkesmässiga fisket i sötvatten 2013 SM 2014-05-30

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens detaljerade innehåll

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/jo1102