Till innehåll på sidan

Yrkesfiske

Undersökningar om Yrkesfiske

Det yrkesmässiga fisket i havet

Statistiken visar fångstmängder per havsområden, ilandförda kvantiteter och deras försäljningsvärden i första handelsledet per månad och år. Statistiken visar även antal fartyg och fartygskapacitet per år.

Statistikansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten

Etiketter: Fiske Hav Yrkesfiske

Det yrkesmässiga fisket i sötvatten

Statistiken visar fångstkvantiteter och fångstvärden uppdelat på Vänern, Vättern, Hjälmaren, Mälaren och övriga inlandsvatten.

Statistikansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten

Etiketter: Fiske Sjöar Yrkesfiske