Till innehåll på sidan

Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2020. Preliminär statistik för riket

Regn orsakade oskördade arealer i Norrland

Statistiknyhet från SCB och Jordbruksverket 2020-12-14 9.30

Höstregn och tidiga snöfall i Norrland medförde att det inte gick att köra på fälten, så på många platser kunde grödorna inte skördas. I Västernorrlands län blev mer än en femtedel av spannmålsarealen obärgad. I Norrbottens län fick grödorna lämnas oskördade på 14 procent av spannmålsarealen. Det visar den regionala skördestatistiken för 2020.

Stora arealer blev oskördade även i Jämtlands län. Där blev grödorna kvar på fälten på 15 procent av den spannmålareal som skulle tröskas. I Västerbottens län blev nio procent av spannmålsarealen obärgad. De arealer som ändå kunde tröskas i norrlandslänen har i många fall gett höga skördar per hektar.

Den totala spannmålsskörden för landet som helhet har beräknats till 5,96 miljoner ton. Den är tre procent mindre än förra året, men tio procent större än genomsnittet för de fem senaste åren. Mer än hälften av spannmålsskörden utgörs av höstvete. På riksnivå är hektarskörden av höstvete fyra procent lägre än förra årets rekordhöga hektarskörd.

Hektarskörden av höstraps fem procent lägre än i fjol

På riksnivå blev hektarskörden av höstraps fem procent lägre än under 2019 och åtta procent högre än femårsgenomsnittet. I Skåne län var odlingsarealen störst, och där blev hektarskörden av höstraps 15 procent lägre än förra årets rekordnivå.

Totalskörden av raps och rybs beräknas preliminärt till 342 200 ton, vilket är tio procent mindre än förra årets resultat.

Hektarskörden av ärter tangerar fjolårsnivån

Årets hektarskörd av ärter är i nivå med både fjolårsresultatet och femårsgenomsnittet. Den totala skörden av ärter har beräknats till 72 100 ton, vilket är i samma storleksordning som i fjol. Störst areal ärter fanns under 2020 i Uppsala och Östergötlands län.

Hektarskörden för åkerbönor lägre än i fjol

Hektarskörden för åkerbönor blev tio procent lägre än förra året. Jämfört med femårsgenomsnittet är det en minskning med fem procent. Totalskörden har beräknats till 58 900 ton, vilket tangerar fjolårsresultatet.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i en statistikrapport på Jordbruksverkets webbplats.

Jordbruksverket

Statistikdatabaser

Tidsserier med den slutliga skördestatistiken finns tillgängliga i SCB:s statistikdatabas:

Skördar efter län/riket och gröda. År 1965-2019 

Tidsserier med den slutliga skördestatistiken finns även i Jordbruksverkets statistikdatabas. Där finns också den preliminära skördesstatistiken. För en del av grödorna finns tidsserier med skördestatistik från och med år 1913. 

Nästa publiceringstillfälle

Slutliga resultat för 2020 kommer att redovisas i april 2021.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Jordbruksverket

Telefon
036-15 50 00
E-post
statistik@jordbruksverket.se

Förfrågningar

Ann-Marie Karlsson

Telefon
036-15 59 33
E-post
ann-marie.karlsson@jordbruksverket.se

Producent

SCB, Lantbruks- och energistatistik

Adress
701 89 Örebro

Förfrågningar

Gerda Ländell

Telefon
010-479 68 07
E-post
gerda.landell@scb.se