Till innehåll på sidan

Skörd för ekologisk och konventionell odling

Nästa publicering: 2020-06-24

Statistiken visar bland annat hektarskörd, areal och totalskörd för vete, råg, korn, havre och matpotatis i ekologisk och konventionell odling per län och produktionsområde.

För den här statistiken ansvarar:
Jordbruksverket

Jordbruksverket logotyp

Statistiknyheter

Skörd för ekologisk och konventionell odling 2018

2019-06-26

Förra sommarens torka ledde på många håll till missväxt och låga skördenivåer för spannmålsgrödorna. Dessutom skördades stora arealer som grovfoder i stället för att tröskas. Det berodde på att vallarealerna också gav låga skördar och därmed uppstod foderbrist. Den totala ekologiskt odlade spannmålsskörden har beräknats till 241 200 ton, vilket är 38 procent mindre än under 2017.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Rapporter

Titel Typ Datum
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2018. Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall SM 2019-06-26
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2017. Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall SM 2018-06-27
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2016. Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall SM 2017-06-26
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2015. Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall SM 2016-06-29
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2014. Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall SM 2015-06-24
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2013. Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall SM 2014-06-26

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Statistikens detaljerade innehåll

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Gerda Ländell

Telefon
010-479 68 07
E-post
gerda.landell@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/jo0608