Till innehåll på sidan

Skörd för ekologisk och konventionell odling

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-06-21

Statistiken visar bland annat hektarskörd, areal och totalskörd för vete, råg, korn, havre och matpotatis i ekologisk och konventionell odling per län och produktionsområde.

Från och med hösten 2020 publiceras statistiken i en statistikrapport och i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Jordbruksverket

För den här statistiken ansvarar:
Jordbruksverket

Statistiknyheter

Ogynnsamt väder sänkte skörden av ekologiskt odlad spannmål

2022-06-22

Skörden av spannmål som var godkänd för försäljning med ekologisk märkning uppgick till 310 200 ton under 2021. Den blev 26 procent mindre än under 2020 och motsvarar 6 procent av den totala spannmålsskörden.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Rapporter

Titel Typ Datum
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2019. Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall SM 2020-06-24
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2018. Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall SM 2019-06-26
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2017. Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall SM 2018-06-27
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2016. Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall SM 2017-06-26
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2015. Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall SM 2016-06-29
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2014. Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall SM 2015-06-24
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2013. Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall SM 2014-06-26

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Gerda Ländell

Telefon
010-479 68 07
E-post
gerda.landell@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/jo0608