Till innehåll på sidan

Skörd för ekologisk och konventionell odling 2017:

Skörden av ekologiskt odlad spannmål ökar

Statistiknyhet från SCB 2018-06-27 9.30

Skörden av spannmål som var godkänd för försäljning med ekologisk märkning uppgick till 323 300 ton under 2017. Det är den största skörden någonsin och den motsvarar mer än 5 procent av den totala spannmålsskörden.

Jämfört med 2016 är det en ökning med 15 procent, och jämfört med genomsnittet för de senaste fem åren en ökning med 31 procent. Den ekologiska höstveteskörden ökade mest jämfört med 2016. Den totala skörden av höstvete som var godkänd för försäljning med ekologisk märkning uppgick till 111 500 ton under 2017.

Ekologiskt odlade oljeväxter ökar också

Totalskörden av raps och rybs godkänd för försäljning med ekologisk märkning var 16 600 ton under 2017. Merparten utgörs av höstraps som skattas till 15 400 ton, en ökning med 41 procent jämfört med föregående år.

Skörden av ekologisk matpotatis i nivå med 2016

Totalskörden för matpotatis från arealer med ekologisk odling beräknas för riket till 36 600 ton, vilket är nästan en fördubbling av totalskörden jämfört med femårsgenomsnittet men i nivå med 2016 års resultat. Nästan 7 procent av den totala matpotatisskörden kunde därmed säljas med ekologisk märkning. Ekologisk matpotatis odlas främst i Skåne, Västra Götalands, Gotlands, Dalarnas och Gävleborgs län.

Skördenivåer vid ekologisk och konventionell odling

En mer utförlig redovisning av denna undersökning och resultat för enskilda grödor publiceras i Statistiska meddelanden JO 14 SM 1801 som finns på SCB:s webbplats www.scb.se under Jord- och skogsbruk, fiske och på Jordbruksverkets webbplats, www.jordbruksverket.se under Ta del av statistiken. Här jämförs hektarskördar vid ekologisk och konventionell odling för olika grödor och regioner.

Mer om statistiken

Mer om statistiken finns på SCB:s och Jordbruksverkets webbplatser i en särskild kvalitetsdeklaration.

Tidigare publiceringar

Uppgifter om skördar vid ekologisk och konventionell odling har samlats in sedan år 2003. Resultaten finns redovisade i Statistiska meddelanden, serie JO 14. Statistiken baseras på uppgifter från lantbrukare som använder de olika odlingsformerna i praktisk drift.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Jordbruksverket

Telefon
036-15 50 00
E-post
statistik@jordbruksverket.se

Förfrågningar

Producent

SCB, Lantbruks- och energistatistik

Adress
701 89 Örebro

Förfrågningar

Gerda Ländell

Telefon
010-479 68 07
E-post
gerda.landell@scb.se