Till innehåll på sidan

Befolkningens it-användning 2022

Serie:
LE - Levnadsförhållanden
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2022-lebr2204_pdf
ISSN:
1654-1707 (Online)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2022-11-18
Förfrågningar:

Alicja Markiewicz

010-479 46 36

alicja.markiewicz@scb.se

Helena Månsson

010-479 41 28

helena.mansson@scb.se