Till innehåll på sidan

Branscher med mest uppkommet farligt avfall

Ton

BranschFarligt
avfall
2016
Hushållssektorn 416 700
Byggverksamhet 382 800
Tjänsteproducenter 382 100
Försörjning av el, gas, värme och kyla 367 700
Avfallshantering; Återvinning 308 500

Kommentarer

I branschen Avfallshantering; Återvinning är större delen sekundärt avfall. Sekundärt avfall uppstår i samband med någon form av avfallsbehandling.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-06-14

Har du frågor om statistiken?

Louise Sörme

Telefon
010-479 47 92
E-post
louise.sorme@scb.se

Naturvårdsverket

E-post
avfallsstatistik@naturvardsverket.se