Till innehåll på sidan

Avfall, uppkommet och behandlat

Sveriges officiella statistik

Statistiken visar uppkommet avfall inom olika näringsgrenar. Den visar även behandlat avfall efter typ av behandling. Avfall som har uppkommit utomlands och som har importerats för behandling ingår inte i statistiken över uppkommet avfall. Däremot omfattar statistiken över behandlat avfall allt avfall som har behandlats här i Sverige, inklusive importerade mängder för behandling. Det är därför inte rekommenderat att direkt jämföra uppkomna mängder avfall med behandlade mängder.

För den här statistiken ansvarar:
Naturvårdsverket

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Avfall i Sverige 2020 Rapport 2022-06-15
Avfall i Sverige 2018 Rapport 2020-06-15
Avfall i Sverige 2016 Rapport 2018-06-14
Avfall i Sverige 2014 Rapport 2016-07-06

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Alexander Dimberg

Telefon
010-479 44 17
E-post
alexander.dimberg@scb.se

Naturvårdsverket

E-post
avfallsstatistik@naturvardsverket.se

Etiketter

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/mi0305