Till innehåll på sidan

Uppkommet avfall

Ton

BranschUppkomna avfallsmängder 2018
Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske 962 100
Utvinning av mineral 103 554 300
Utvinning av mineral (exklusive gruvavfall) 49 500
Livsmedels-; dryckesframställning; tobaksvarutillverkning 702 100
Textilvaru-; klädes-; lädertillverkning 16 100
Trä- och trävarutillverkning 242 300
Pappers- och pappersvarutillverkning; grafisk industri 1 520 000
Industri för stenkols- och raffinerade petroleumprodukter 22 600
Kemikalie-; läkesmedels-; gummi- och plastvarutillverkning 331 800
Tillverkning av icke-metalliska mineraliska produkter 175 500
Stål- och metallframställning; metallvarutillverkning 1 100 900
Tillverkning: Datorer, elektronik, optik; elapparatur; övriga maskiner; motorfordon; andra transportmedel 906 800
Möbeltillverkning; annan tillverkning; reparation och installation av maskiner och apparater 155 300
Försörjning av el, gas, värme och kyla 1 903 500
Vattenförsörjning; avloppsrening;sanering, efterbehandling av jord och vatten samt annan verksamhet för föroreningsbekämpning 237 400
Avfallshantering; återvinning 7 214 600
Byggverksamhet 12 383 200
Tjänsteproducenter 2 128 900
Partihandel med avfallshantering och skrot 604 800
Hushållssektorn 4 505 100
Totalt 138 667 600
Totalt (exklusive gruvavfall) 35 163 000

Kommentarer

Gruvavfall är "annat mineralavfall" som uppstår i branschen "Utvinning av mineral".

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-06-15

Har du frågor om statistiken?

Louise Sörme

Telefon
010-479 47 92
E-post
louise.sorme@scb.se

Naturvårdsverket

E-post
avfallsstatistik@naturvardsverket.se