Till innehåll på sidan

Uppkommet avfall

Ton

Bransch Uppkomna avfallsmängder (ton) 2020
Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske 1 045 900
Utvinning av mineral 116 130 600
Utvinning av mineral (exklusive gruvavfall) 39 400
Livsmedels-; dryckesframställning; tobaksvarutillverkning 650 100
Textilvaru-; klädes-; lädertillverkning 13 900
Trä- och trävarutillverkning 142 100
Pappers- och pappersvarutillverkning; grafisk industri 1 648 800
Industri för stenkols- och raffinerade petroleumprodukter 71 900
Kemikalie-; läkesmedels-; gummi- och plastvarutillverkning 247 500
Tillverkning av icke-metalliska mineraliska produkter 135 600
Stål- och metallframställning; metallvarutillverkning 1 043 800
Tillverkning: Datorer, elektronik, optik; elapparatur; övriga maskiner; motorfordon; andra transportmedel 673 900
Möbeltillverkning; annan tillverkning; reparation och installation av maskiner och apparater 73 900
Försörjning av el, gas, värme och kyla 1 838 200
Vattenförsörjning; avloppsrening;sanering, efterbehandling av jord och vatten samt annan verksamhet för föroreningsbekämpning 246 000
Avfallshantering; återvinning 6 567 600
Byggverksamhet 14 163 500
Tjänsteproducenter 268 500
Partihandel med avfallshantering och skrot 2 216 300
Hushållssektorn 4 645 800
Totalt 151 823 900
Totalt (exklusive gruvavfall) 35 732 700

Kommentarer

Gruvavfall är "annat mineralavfall" som uppstår i branschen "Utvinning av mineral".

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-06-15

Har du frågor om statistiken?

Sandra Gralde Stålhandske

Telefon
010 479 40 93
E-post
sandra.graldestalhandske@scb.se

Naturvårdsverket

E-post
avfallsstatistik@naturvardsverket.se