Till innehåll på sidan

De 10 största kemikalierna med avseende på antal produkter

1 000-tal ton, år 2010

Diagram

Metylisotiazoloner: 5-Kloro-2-metyl-3(2H)isotiazolon och 2-Metyl-3(2H)isotiazolon, 5-Kloro-2-metyl-3(2H)isotiazolon samt blandningar av dessa två ämnen. Omfattar CAS-nummer 26172-55-4, 2682-20-4 och 55965-84-9. Mängden är endast är 108 ton och syns därför inte i diagrammet.

Mängden 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on, som inte heller syns i diagrammet, är 104 ton. Alifatisk medeltung lacknafta i figuren är två hopslagna CAS-nr, 64742-82-1 och 64742-88-7. Diagrammet är sorterat efter antalet produkter per ämne. Antalet produkter för de aktuella ämnena ligger i intervallet 2 293 till 26 048 stycken. (Antalet produkter framgår inte av diagrammet).

Kommentarer

Uppgiftslämnare är inte skyldig att ange hur stor del av den totala kvantiteten av produkten som är konsumenttillgänglig. I dessa fall skattas konsumenttillgänglig del med hela produktens kvantitet, vilket ger en viss överskattning.

Mer om statistiken

Källa
Kemikalieinspektionen (KemI)

Senast uppdaterad

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00