Till innehåll på sidan

Miljö- och hälsofarliga kemikalier

Statistiken uppdateras inte längre. Syftet med statistiken var att ge kunskap om var i samhället olika kemikalier förekommer och hur de används. Rapporterna täcker cirka 80 olika kemikalier.

För den här statistiken ansvarar:
Kemikalieinspektionen (KemI)

Kemikalieinspektionen (KemI) logotyp

Hitta på sidan

Statistiknyheter

Miljö- och hälsofarliga kemikalier 2010

2012-05-03

Användningen av metallskrot ökar. Det gäller till exempel avfall och skrot av koppar, nickel och bly. Det framgår av årets rapport Miljö- och hälsofarliga kemikalier från Kemikalieinspektionen och SCB.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Etiketter

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/mi0504