Till innehåll på sidan

De 15 största hälsofarliga och konsumenttillgängliga produkttyperna

De största med avseende på kvantitet, ton år 2010

ProdukttypKvantitet
totalt,
ton [1]
Totalt antal
produkter
Drivmedel
16 800 000 100
Bränslen, andra
3 700 000 102
Cement, mur- och putsbruk, betong
2 460 000 309
Uppvärmningsmedel, eldningsolja
1 660 000 9
Golvbeläggningsmaterial, ej fogfria
153 000 45
Isoleringsmaterial, buller
.. 2
Isoleringsmaterial, andra
.. 3
pH-reglerande medel
45 200 54
Spackel
36 500 165
Processreglerande medel, andra
36 200 3
Tvättmedel
20 900 164
Diskmedel
14 900 61
Kylarvätska
11 600 93
Konserveringsmedel för livsmedel eller djurfoder
9 840 3
Fogningsmedel (fogmassa)
9 130 77

1) Kvantiteterna är avrundade till tre siffrors noggrannhet för att underlätta jämförelser mellan värden i tabellerna.

Kommentarer

Varje produkt i tabellen kan ha registrerats med flera produkttypskoder (max fyra), vilket innebär viss dubbelräkning vid antalsangivelser och summeringar.

Definitioner och förklaringar

Kvantiteten redovisar den omsättning som finns inrapporterad till Kemikalieinspektionens (KemI) sk. produktregister. Produkter som har en kvantitet på lägre än 100 kg behöver dock inte anmäla till produktregistret om inte KemI föreskriver annat.

Mer om statistiken

Källa
Kemikalieinspektionen (KemI)

Senast uppdaterad

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00