Till innehåll på sidan

Kust, stränder och öar 2013:

Flest öar finns i Norrbotten

Statistiknyhet från SCB 2014-12-08 9.30

Sverige har nästan 270 000 öar. De flesta finns i Norrbottens län, följt av Stockholms och Västra Götalands län. Av alla öar i Sverige är 38 procent havsöar. Störst andel havsöar har Stockholms län, med 93 procent.

Öarnas landareal uppgår till 1,2 miljoner hektar. Det motsvarar 3 procent av hela Sveriges landyta. Sveriges största ö är Gotland, som har en landyta på nästan 300 000 hektar (3 000 km2) och en omkrets på 800 kilometer. Sveriges näst största ö är Öland.

Nyckeltal för öar i Sverige 2013
Nyckeltal Öar totalt
Antal öar 267 570
Areal, hektar 1 211 243
Omkrets, km 67 251
Antal befolkade öar 984
Befolkning på öar 1 602 930
Antal bebyggda öar 8 093
Antal byggnader på öar 905 268
varav bostäder 414 277

Få öar har fast befolkning

Drygt 8 000 öar hade någon form av byggnad år 2013. Av dem hade nästan 7 000 öar byggnader klassade som bostad. Samtidigt var det inte ens 1 000 öar som hade en fast befolkning. Det motsvarar endast 0,4 procent av Sveriges alla öar. Flest bebodda öar hade Stockholms län, följt av Västra Götalands län. Men även i dessa län var andelen bebodda öar mindre än 1 procent.

Mer än 1,6 miljoner personer bodde på en ö år 2013. Det motsvarar 17 procent av Sveriges befolkning. Att siffran är så hög beror på att det finns flera tätt befolkade öar i landets större städer, som Södermalm i Stockholm och Hisingen i Göteborg. Enligt den definition som SCB använder för öar räknas hela Södertörn och delar av Nacka som en ö, vilket bidrar till att mer än hälften av befolkningen i Stockholms län räknas som öbor.

Definitioner och förklaringar

SCB har i statistiken definierat öar som landområden omgärdade av vatten, enligt Lantmäteriets fastighetskarta, kartskikt "MV Ytskikt med vatten (sjöar och större vattendrag)". Lantmäteriets vattenkarta visar vatten i skala 1:10 000 inom Sveriges gränser. "Hålen" i vattenkartan har bildat öarna. Statistiken innehåller även öar omgärdade av konstgjort vatten och konstgjorda öar. Exempel på sådana öar är pirar, öar i dammar, slott helt omgärdade av vallgrav och andra typer öar avskilda från annat landområde med hjälp av grävd kanal. De minsta öarna är 9 kvadratmeter stora.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning finns i Öar i Sverige 2013.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Miljöekonomi och miljö

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Karin Hedeklint

Telefon
010-479 45 14
E-post
karin.hedeklint@scb.se

Johan Stålnacke

Telefon
010-479 47 05
E-post
johan.stalnacke@scb.se