Till innehåll på sidan

Strandnära markanvändning

Nästa publicering: 2021-12-16

Statistiken beskriver arealer, bebyggelse och befolkning för områden nära vatten. Statistiken avser både Sveriges kust och områden längs med sjöar och vattendrag, samt på öar.

Statistiknyheter

Strandnära markanvändning

2019-11-28

Sverige har folkbokförda invånare på fler än 500 öar utan fastlandsförbindelse via bro. Det flesta av öarna är belägna i Sveriges kustområden. Under perioden 2010 till 2018 har antalet befolkade öar utan fastlandsförbindelse minskat med 39 områden. Antalet invånare på öarna har samtidigt ökat med nästan 2 700 personer.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Basinformation om kust, stränder och öar
Basuppgifter strandlinje
Befolkning på öar
Strandnära bebyggelse
Strandnära befolkning

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Basinformation om kust, stränder och öar
Basuppgifter strandlinje
Befolkning på öar
Strandnära bebyggelse
Strandnära befolkning
Statistikens detaljerade innehåll

Fördjupad information

Närliggande information

Har du frågor om statistiken?

SCB, enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
mark.vatten.gis@scb.se

Karin Hedeklint

Telefon
010-479 45 14
E-post
karin.hedeklint@scb.se

Stefan Svanström

Telefon
010-479 45 58
E-post
stefan.svanstrom@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/mi0812