Till innehåll på sidan

Andel investeringar i den cirkulära sektorn av total BNP

2010-2020, procent

Andel investeringar i den cirkulära sektorn (procent) av total BNP

I den cirkulära sektorn ingår följande branscher enligt Näringsgrensindelningen (SNI 2007):

  • Reparation av maskiner och apparater (SNI 33.11-33.19)
  • Insamling och återvinning av avfall (SNI 38.11, 38.12, 38.31, 38.32)
  • Underhåll och reparation av motorfordon (SNI 45.20, 45.40)
  • Partihandel med avfall och skrot (SNI 46.77)
  • Butikshandel med antikviteter och andra begagnade varor (SNI 47.79)
  • Reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar (SNI 95)

Kommentarer

Andelen av näringslivets investeringar i den cirkulära sektorn varierar. År 2020 var den 0,13%.

Cirkulära sektorn har definierats av Eurostat.

Data över näringslivets investeringar (Företagens ekonomi) och BNP är officiell statistik och SCB är statistikansvarig myndighet.

Mer om statistiken

Källdata
Källdata

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-12-05

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

Sandra Gralde Stålhandske

Telefon
010 479 40 93
E-post
sandra.graldestalhandske@scb.se

Mårten Berglund

Telefon
010-479 43 13
E-post
marten.berglund@scb.se