Till innehåll på sidan

Cirkulär ekonomi

Statistiken utgår ifrån de indikatorer Eurostat publicerar för EU:s medlemsländer. Några indikatorer är nya. Indikatorerna visar hur cirkulärt det svenska samhället är.

Vad är cirkulär ekonomi?

Målet med cirkulär ekonomi är att minska samhällets resursanvändning och miljöpåverkan. Det görs genom att minimera uppkomsten av avfall, hålla varor och material i användning på marknaden samt genom att använda förnybara resurser och system. Det innebär att produkter bör brukas länge, repareras eller återbrukas, och därmed behåller de även värdet så länge som möjligt.

Nationella indikatorer för cirkulär ekonomi

Indikatorerna rör flera delar av en cirkulär ekonomi: konsumtion och produktion, återvinning, sekundära råmaterial samt konkurrenskraft och innovation. De baseras i de flesta fall på officiell statistik som har kombinerats på nya sätt. Nationellt och internationellt pågår omfattande utvecklingsarbete för att mäta omställningen från en linjär till en cirkulär ekonomi.

Hitta på sidan

Om statistiken

Tabeller och diagram

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

Sandra Gralde Stålhandske

Telefon
010 479 40 93
E-post
sandra.graldestalhandske@scb.se

Mårten Berglund

Telefon
010-479 43 13
E-post
marten.berglund@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/mi1306