Till innehåll på sidan

Förädlingsvärde i den cirkulära sektorn

2014-2020, miljoner kronor

Förädlingsvärde i den cirkulära sektorn

Kommentarer

Totalt förädlingslingvärde (bidrag till BNP) år 2020 var knappt 45 miljarder kronor. Trenden är något ökande.

Största förädlingsvärdet finns i branschen Underhåll och reparation av motorfordon följt av Insamling och återvinning av avfall.

Eurostat har definierat vad som avses med den cirkulära sektorn.

Diagrammet är sorterat utifrån branscher med de största förädlingsvärdena år 2020.

Data över förädlingsvärde är officiell statistik (Företagens ekonomi) och SCB är statistikansvarig myndighet.

Mer om statistiken

Källdata
Källdata

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-12-05

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

Sandra Gralde Stålhandske

Telefon
010 479 40 93
E-post
sandra.graldestalhandske@scb.se

Mårten Berglund

Telefon
010-479 43 13
E-post
marten.berglund@scb.se