Till innehåll på sidan

Befolkningen efter vattenanslutning 1960–2015

Diagram

Källa: VAV 1960–1995, Svenska vatten- och avloppsföreningen, Fastighetstaxeringsregistret 2000–2016, Registret över totalbefolkningen 2000–2015, SCB.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2017-10-11

Har du frågor om statistiken?

Jerker Moström

Telefon
010-479 40 31
E-post
jerker.mostrom@scb.se

Stefan Svanström

Telefon
010-479 45 58
E-post
stefan.svanstrom@scb.se