Till innehåll på sidan

Vattenanvändning 2020 efter typ av användare, per vattendistrikt

Tusentals kubikmeter

Vattendistrikt Hushåll Industri Jordbruk Övrig användning Total sötvattenanvändning Total vattenanvändning
Bottenviken 28 614 1 139 370 126 16 654 323 060 416 533
Bottenhavet 55 225 3 005 544 845 38 135 621 693 641 210
Norra Östersjön 199 454 4 638 272 231 111 108 504 087 587 430
Södra Östersjön 139 505 69 338 306 892 66 092 487 262 581 826
Västerhavet 146 301 23 960 602 568 74 869 592 732 847 698
Totalt 569 099 102 080 2 096 662 306 858 2 528 834 3 074 697

Källa: SCB

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-11-30

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

SCB, sektionen för samhällsbyggnad och turism

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
mark.vatten.gis@scb.se

Jerker Moström

Telefon
010 479 40 31

Linus Rispling

Telefon
010-479 45 69