Till innehåll på sidan

Industrins kapacitetsutnyttjande, procent

SNI 2007 INDUSTRIBRANSCH Säsongrensade tal
    2019 2020 kv 3 2020 -kv 2 2020[1] kv 3 2020-kv 3 2019[2]
    kv3 kv4 kv1 kv2 kv3    
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri och tillverkningsindustri 91,3 89,4 89,1 82,4 86,8 4,4 ‑4,4
- Industri för insatsvaror exkl. energi 91,4 90,6 90,9 85,9 88,2 2,3 ‑3,1
- Industri för investeringsvaror 94,6 92,7 88,9 77,1 86,9 9,8 ‑7,7
- Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror 87,6 86,6 86,9 83,6 87,6 4,0 0,2
- Industri för varaktiga konsumtionsvaror 93,2 92,9 85,0 84,3 83,1 ‑1,2 ‑10,3
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 97,4 96,2 97,2 92,8 94,8 2,0 ‑2,6
C Tillverkningsindustri 91,1 89,3 88,9 82,1 86,6 4,5 ‑4,5
20-21 Industri för baskemikalier, kemiska produkter, farmaceutiska basprodukter och läkemedel 84,6 85,0 85,0 79,3 86,8 7,5 2,4
24 Stål- och metallverk 93,8 91,0 93,9 88,0 89,9 1,9 ‑3,6
26 Industri för datorer, elektronikvaror och optik 91,1 90,1 91,0 90,4 92,2 1,8 1,1
28 Övrig maskinindustri 94,4 92,4 89,1 82,0 86,5 4,5 ‑7,9
29 Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 96,9 94,2 88,0 61,9 83,3 21,4 ‑13,6

1) Kalender- och säsongrensade tal
2) Kalenderkorrigerade tal

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-11-20

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30