Till innehåll på sidan

Industrins kapacitetsutnyttjande, procent

SNI 2007 INDUSTRIBRANSCH Säsongrensade tal
    2019 2020 kv 1 2020 -kv 4 2019[1] kv 1 2020-kv 1 2019[2]
    kv1 kv2 kv3 kv4 kv1    
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri och tillverkningsindustri 90,9 90,8 91,3 89,4 89,2 ‑0,2 ‑1,6
- Industri för insatsvaror exkl. energi 90,1 90,8 91,3 90,5 90,9 0,4 0,7
- Industri för investeringsvaror 95,5 94,6 94,6 92,7 89,2 ‑3,5 ‑6,2
- Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror 86,6 85,5 87,7 86,7 87,5 0,8 0,9
- Industri för varaktiga konsumtionsvaror 92,3 90,7 93,1 92,8 85,0 ‑7,8 ‑7,2
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 91,1 94,7 97,6 96,4 97,5 1,1 6,1
C Tillverkningsindustri 90,8 90,7 91,1 89,3 89,0 ‑0,3 ‑1,9
20-21 Industri för baskemikalier, kemiska produkter, farmaceutiska basprodukter och läkemedel 78,3 78,2 84,8 85,2 87,3 2,1 8,9
24 Stål- och metallverk 93,6 92,1 94,0 91,2 93,8 2,6 0,1
26 Industri för datorer, elektronikvaror och optik 89,3 90,6 91,2 90,1 91,2 1,1 2,1
28 Övrig maskinindustri 94,4 94,2 94,4 92,5 89,7 ‑2,8 ‑4,8
29 Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 98,9 97,0 96,8 94,2 87,8 ‑6,4 ‑11,0

1) Kalender- och säsongrensade tal
2) Kalenderkorrigerade tal

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-20

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30