Till innehåll på sidan

Industrins kapacitetsutnyttjande

Nästa publicering: 2022-02-21

Statistiken visar den kvartalsvisa utvecklingen av kapacitetsutnyttjande inom industrin, såväl totalt som uppdelat på branscher. Undersökningen är samordnad med andra konjunkturbaserade undersökningar.

Statistiknyheter

Industrins kapacitetsutnyttjande, tredje kvartalet 2021

2021-11-19

Industrins kapacitetsutnyttjande minskade med 0,7 procentenheter under tredje kvartalet 2021 jämfört med andra kvartalet 2021, i säsongrensade tal.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/nv0701