Till innehåll på sidan

Industrins kapacitetsutnyttjande

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2022-08-18

Statistiken visar den kvartalsvisa utvecklingen av kapacitetsutnyttjande inom industrin, såväl totalt som uppdelat på branscher. Undersökningen är samordnad med andra konjunkturbaserade undersökningar.

Statistiknyheter

Industrins kapacitetsutnyttjande, första kvartalet 2022

2022-05-19

Industrins kapacitetsutnyttjande ökade med 0,1 procentenheter under första kvartalet 2022 jämfört med fjärde kvartalet 2021, i säsongrensade tal.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/nv0701