Till innehåll på sidan

Andel av tjänstesektorns (SNI sektion G–S exkl. K och O) förädlingsvärde och antal anställda per bransch (SNI divisioner) 2019

Procent

Andel av tjänstesektorns (SNI sektion G–S exkl. K och O) förädlingsvärde och antal anställda per bransch (SNI divisioner) 2018

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-05-05

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för näringslivets struktur

Adress
701 89 Örebro
E-post
fek.ns@scb.se