Till innehåll på sidan

Företagens lager, 4:e kvartalet 2021

Företagens lager ökade fjärde kvartalet 2021

Statistiknyhet från SCB 2022-02-17 8.00

Svenska företags lager ökade med 3,4 miljarder kronor i fasta priser under fjärde kvartalet 2021, jämfört med föregående kvartal. Ökningen motsvarar en uppgång med 0,7 procent i volym.

Industrins totala lager ökade med 0,8 miljarder kronor under fjärde kvartalet. Det motsvarar en uppgång med 0,3 procent i volym. Varuhandelns lager ökade med 2,6 miljarder kronor under fjärde kvartalet. Det motsvarar en uppgång med 1,0 procent i volym.

Industrins lager ökade

Lager av produkter i arbete, färdiga varor och handelsvaror minskade med 0,4 miljarder kronor och lager av råvaror och förnödenheter i den totala industrin ökade med 1,2 miljarder kronor. Det innebär att industrins totala lager ökade med 0,8 miljarder kronor under fjärde kvartalet.

Varuhandelns lager ökade

Företag inom varuhandeln ökade sina lager med 2,6 miljarder kronor under fjärde kvartalet. Störst uppgång hade motorhandeln, där lagret ökade med 3,2 miljarder kronor. Inom detaljhandeln ökade lagret med 0,3 miljarder kronor och inom partihandeln minskade lagret med 0,9 miljarder kronor.

Revideringar

Uppgifterna för fjärde kvartalet 2021 är preliminära. Sedan förra publiceringen har förändringen i industrins lager för tredje kvartalet 2021 reviderats upp med 1,3 miljarder kronor till en nedgång på 3,6 miljarder kronor. För varuhandelns lager har förändringen för tredje kvartalet 2021 reviderats upp med 1,0 miljarder kronor till en uppgång på 2,7 miljarder kronor.

Ny undersökning

Den nya undersökningen Företagens lager har ersatt de tidigare undersökningarna Lagerstatistik för varuhandel och tjänstenäringar och Industrins lager från och med kvartal två 2021. Resultaten är jämförbara med de gamla undersökningarna, eftersom designen av Företagens lager i stor utsträckning är baserad på Industrins lager. Industrins lager och Lagerstatistik för varuhandeln och tjänstenäringar togs i sin tur fram med gemensamma metoder. För mer information, se Företagens lager – Jämförelser med tidigare lagerundersökningar.

Företagens lager 2021 kv4
SNI 2007BranschFörändringar i industrins totala lager (2010 års priser)
  Kv 4 2021Kv 3 2021Kv 4 2020
  MnkrMnkrMnkr
B+C+G Gruvor och mineralutvinningsindustri, tillverkningsindustri och handel 3 435,5 ‑887,9 ‑12 790,8
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri och tillverkningsindustri 822,0 ‑3 623,3 ‑5 775,5
- Industri för insatsvaror (exkl. energi) 5 200,7 ‑1 669,3 ‑3 932,3
- Industri för energirelaterade insatsvaror .. .. ..
- Industri för investeringsvaror ‑1 457,9 417,7 ‑3 340,9
- Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror ‑1 537,1 ‑1 484,9 840,9
- Industri för varaktiga konsumtionsvaror .. .. ..
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 902,5 ‑43,8 ‑696,3
C Tillverkningsindustri ‑80,4 ‑3 579,5 ‑5 079,2
10-12 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri 457,9 12,1 ‑489,8
13-15 Textil-, beklädnads- och lädervarutillverkning 1,8 ‑159,4 ‑104,0
16 Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler 1 486,0 ‑1 022,1 ‑282,6
17 Massa-, pappers- och pappersvaruindustri 30,8 23,8 ‑638,3
18 Grafisk och annan reproduktionsindustri ‑71,6 108,8 ‑38,5
19 Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter .. .. ..
20 Kemisk industri 525,4 ‑209,6 ‑182,5
21 Industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel .. .. ..
22 Gummi- och plastvaruindustri 138,0 72,0 ‑136,1
23 Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter ‑9,7 ‑270,9 ‑95,4
24 Stål- och metallverk 1 493,0 125,4 ‑675,3
25 Industri för metallvaror utom maskiner och apparater 143,7 ‑489,7 ‑1 340,1
26 Industri för datorer, elektronikvaror och optik ‑478,6 1 426,9 ‑90,6
27 Industri för elapparatur 52,3 ‑413,0 ‑862,5
28 Övrig maskinindustri 1 171,6 ‑1 079,4 54,0
29 Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar .. .. ..
30 Annan transportmedelsindustri .. .. ..
31-33 Övrig tillverkningsindustri, reparationsverkstäder och installationsföretag 52,2 474,0 ‑468,5
G Parti- och detaljhandel 2 613,5 2 735,4 ‑7 015,3
45 Motorhandel 3 196,4 ‑3 476,0 1 614,3
46 Partihandeln ‑867,5 4 575,5 ‑6 832,2
47 Detaljhandeln 284,6 1 635,9 ‑1 797,4

Definitioner och förklaringar

Alla siffror är avrundade till en decimal. Totaler är beräknade före avrundning.

Nästa publiceringstillfälle

2022-05-18, kl. 8.00.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för näringslivets struktur

Adress
701 89 Örebro
E-post
fek.ns@scb.se

Förfrågningar

Lo Mildh

Telefon
010-479 61 65
E-post
lo.mildh@scb.se

Daniel Rådelid

Telefon
010-479 60 92
E-post
daniel.radelid@scb.se