Till innehåll på sidan

Finansiärer och utförare inom vården, skolan och omsorgen

Nästa publicering: 2022-02-17

Statistiken är en samlad redogörelse om finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg, verksamheter som också bedrivs av andra än offentliga utförare, även om det finansiella ansvaret ligger kvar hos det offentliga.

Statistiknyheter

Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2019

2021-09-17

Den totala verksamheten inom vård, skola och omsorg summerade till 1 194 miljarder 2019. Av detta stod privata företag för 210 miljarder, vilket innebar att 18 procent av verksamheten inom välfärdssektorn utfördes av privata företag.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

SCB, Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se

Etiketter

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/oe0112