Till innehåll på sidan

Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2020

Privata företag utförde 17 procent av verksamheten inom vård, skola och omsorg 2020

Statistiknyhet från SCB 2022-09-16 8.00

Den totala verksamheten inom vård, skola och omsorg summerade till 1 227 miljarder år 2020. Av detta stod privata företag för 214 miljarder, vilket innebar att 17 procent av verksamheten inom välfärdssektorn utfördes av privata företag.

Högst andel privata utförare var det inom omsorgen, där andelen verksamhet som utfördes av privata utförare uppgick till 21 procent. Inom hälso- och sjukvård utfördes 19 procent av privata utförare och inom utbildning 14 procent.

Offentlig sektor finansierade 75 procent av de privata utförarnas verksamhet. Det skiljer en del mellan områdena. Inom omsorgen finansierade offentlig sektor 95 procent av verksamheten hos privata utförare, inom utbildning 73 procent och inom hälso- och sjukvård 59 procent.

Stora regionala skillnader i köp av verksamhet

I genomsnitt för hela riket köpte kommuner och regioner under 2020 verksamhet för 13 procent av bruttokostnaden från privata företag och stiftelser. Det var stora skillnader regionalt. Stockholms län har stått för den högsta andelen köp av verksamhet varje år sedan 2007. Under 2020 var köpen 23 procent av den totala bruttokostnaden. Kalmar och Norrbottens län stod för den lägsta andelen köp av verksamhet, där utgjorde köpen endast 5 procent.

Fortsatt ökning av antalet företag

Antalet företag i välfärdssektorn fortsatte att öka. Under 2020 var antalet företag inom vård, skola och omsorg närmare 69 000, knappt 1 000 fler företag än 2019. Ökningen skedde inom utbildning och hälso- och sjukvård medan det inom omsorgen har det skett en minskning av antalet företag.

Antalet förvärvsarbetande inom vård, skola och omsorg har minskat

Totalt var det drygt 1 354 000 förvärvsarbetande inom välfärdssektorn 2020 vilket var en minskning med drygt 13 000 jämfört med 2019. Antalet minskade inom både omsorg och utbildning medan antalet förvärvsarbetande inom hälso- och sjukvård ökade något.

Drygt 50 procent av förvärvsarbetande inom välfärdssektorn var anställda inom kommunerna, 20 procent inom privata företag och 18 procent inom regionerna. Både inom region och kommuner var 80 procent av försvärsvarbetande inom välfärdssektorn kvinnor. Hos privata företag var andelen något lägre, 73 procent.

Uppgifterna redovisas i löpande priser.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se

Förfrågningar

Sofia Runestav

Telefon
010-479 61 29
E-post
sofia.runestav@scb.se